GÜNDEM (10 Aralık 2012)


1- Teftiş Raporunda belirtilen hususlarda yapılacak işlemler için Meclisin bilgilendirilmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Açık Cezaevi Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Ateşbazı-ı Veli Türbesi, Tahir Paşa Camii, asmalı Hatıp Sultan Camii, Ali Gav Medresesi, Bulgur Dede Türbesi, Cemel Ali Dede Türbesi, Kapu Cami, Aziziye Cami ve Bedesten Çarşısı Restorasyon işleri için ilgili kurumla protokollerin yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair(Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü” kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Plan Altlığının tek bir koordinat sistemine dönüştürülmesi ve uygulamada koordinat birliğinin sağlanmasına dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait)teklifin görüşülmesi,

7- Konya ile Yemen’in Aden şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Konya ile Tacikistan’ın Kulobşehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Konya Büyükşehir Belediyesi ile Tunus’un Sfax Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait)teklifin görüşülmesi,

10- Konya ile Hindistan’ın Rajasthan Eyaletinde bulunan Ajmer şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında günlük ve haftalık abonman elkartı uygulamasına geçilmesi ile uygulanacak fiyatların belirlenmesine dair (Bilgi İşlem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Fiber Optik kablo haberleşme ağı hizmetleri ve elkart teknik servis işlerinde kullanılmak üzere 1 adet panelvan minibüs türü araç alınmasına dair (Bilgi İşlem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Belediyemizin iştiraki olan şirketlere kiraya verilecek gayrimenkullerin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yapacağı ihalelerde belirtilen kriterlere riayet etmeyen istekli ve yüklenicilerin ihale dışı bırakılması hususunun görüşülmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Bosna Hersek mezarlığındaki mezartaşları için projeye uygun tek tip mezar taşı uygulamasına geçilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin yeniden görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair

(İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Belediyemiz ve Telekom Genel Müdürlüğü arasında yapılması tasarlanan “Dijital Şehir Konya İş Birliği Protokolünün” imzalanmasına esas olmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair(İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- 9 ncu5yıllıkimarprogramınaekprogram yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Karatay İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, M29A11C4C pafta, 25673 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Karatay İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, M29A11C3D pafta, 5409 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, M29A11C1A pafta, 31662 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, M29A11A2A pafta, 3765 ada, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 3766 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11D3B pafta, 25690 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, M29A16A2B pafta, 5238 ada, 31 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, M29A11A3D pafta, 25649 ada, 6 ve 10 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Meram İlçesi, Kozağaç, ve Arif Bilge Mahallelerinde trafo yeri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M 29 pafta, 1041 nolu parselde yapılan, ilave imar planı iptal edilmesinin görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahalle, 2-P-II ve 2-P-III pafta, 145 ada, 1 No.lu parsel, 146 ada, 1 No.lu parsellerin güneyindeki park alanları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Meram İlçesi, Çayırbağı Köyü, M28 pafta, 328 ada, 45 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait)teklifin görüşülmesi,

32- Meram Belediye sınırları içerisinde kalan ve imar planındaki yoğunluğa göre inşaat alanları120 m²’nin altında kalan parseller ile ilgili plan notunun iptal edilmesinin görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H II (kad.265) pafta, 737 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Meram İlçesi, sınırları içerisinde 3. derece doğal sit alanlarda plan notunun ilave edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 16 K I pafta, 37507 ada. 4, 5, 6, ve 7 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 19 K IV pafta, 28951 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 K II pafta, 17435 ada, 12 parselde yapılan Nazım İmar Planına uygun olarak, uygulama imar planının görüşülmesi ne dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II, III, 25K IV paftalara isabet eden alanda (Kelebekler Vadisi) yapılan Nazım İmar Planına uygun olarak, uygulama imar planının görüşülmesi ne dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11 D1A (kad.75) pafta, 818 ada, 102 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29 A 14 C pafta, 1490, 1491 ve 1509 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada. 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C4C, M29A02C4D, M29A07B1A paftalar, 26309 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahahallesi, M29 A12A, M29 A12B paftalara isabet eden alanda nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M 29A4 (kad.14) pafta, 533 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,../…

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, 16 F II paftaya isabet eden, Koski Tesisi (Su Depolama ve Paketleme Ünitesi) alanın genişletilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M 28B18 C, M28B 23 A, M28B 23 B, M28B 24 A Paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J II pftata, 14791 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesi, L28 C18 D paftaya isabet eden alanda, KOSKİ Genel Müdürlüğünün plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, M28 B14 A ve M28 B14 B paftalara isabet eden alanda nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesinde Kültür Parkı içerisinde trafo tadilatının görüşülmesine dair (İmar veŞehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,