Uğur İbrahim ALTAY
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


Hasan EROĞLU
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Şube Müdürlüğü


Muammer PARLAR
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ


Evrak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
Kararlar Şube Müdürlüğü


İsmail AYDIN
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ


BELEDİYE MECLİSİ
BELEDİYE ENCÜMENİ
BAŞKANLIK DANIŞMANLARI
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UKOME-AYKOME
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Ercan USLU
Genel Sekreter

Ahmet Furkan KUŞDEMİR
Genel Sekreter Yardımcısı


Cüneyd Durmuşcan GEDİK
Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü


Serdal BARAN
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Harita Şube Müdürlüğü
İmar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü
Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü
Planlama Şube Müdürlüğü


Hasan GÖRGÜLÜ
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Atölye Tamirhane Şube Müdürlüğü
Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü
Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Terminaller Şube Müdürlüğü
Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü

H.Selim BÜYÜKKARAKURT
Genel Sekreter Yardımcısı


Dr. Serdar KOYUNCU
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Çevre Planlama ve Yatırım Şube Müdürlüğü
Çevre ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Sıfır Atık Şube Müdürlüğü


Mustafa OKCU
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Hal Şube Müdürlüğü
Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü
Levazım Ayniyat Şube Müdürlüğü
Satın Alma Şube Müdürlüğü


Hasan Hüseyin ESFENDİYAR
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
AYKOME Şube Müdürlüğü
İhale Şube Müdürlüğü
Yol Yapım Şube Müdürlüğü


Cevdet İŞBİTİRİCİ
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İtfaiye İdari ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü
İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü


Mustafa AKDEMİR
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Gelir Şube Müdürlüğü
Gider Şube Müdürlüğü
Kesin Hesap Bütçe Şube Müdürlüğü
Muhasebe Şube Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Planlama Şube Müdürlüğü


Murat CAN
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ağaçlandırma ve Fidanlık Şube Müdürlüğü
Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü
Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü


Mustafa YAZLIK
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Tarımsal Desteklemeler Şube Müdürlüğü
Tarımsal Eğitim Şube Müdürlüğü


Fatih Mehmet BOZABALI
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Etüt Proje Şube Müdürlüğü
Kültür Vadisi Şube Müdürlüğü
Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

Şükrü KOYUNCU
Genel Sekreter Yardımcısı


Ahmet BİLGİÇ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Basın Şube Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Tanıtım Şube Müdürlüğü


Harun YİĞİT
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Akıllı Şehir Yönetimi Şube Müdürlüğü
Elektronik Ağlar ve Sistemler Şube Müdürlüğü
Elkart Şube Müdürlüğü
Yazılım Şube Müdürlüğü


Alper ORAL
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Eğitim Şube Müdürlüğü
Gençlik Şube Müdürlüğü
Spor Şube Müdürlüğü


Zeynep Ümit ALTINSOY
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Eğitim Şube Müdürlüğü
İşçi Özlük Şube Müdürlüğü
Memur Özlük Şube Müdürlüğü


Selim Yücel GÜLEÇ
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
Fon ve Hibeler Şube Müdürlüğü
Kültür Sanat Şube Müdürlüğü
Müze ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü
Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü
Turizm Şube Müdürlüğü


Murat KÖZOĞLU
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü


Yavuz KIZILASLAN
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Denetim ve Destek Zabıta Şube Müdürlüğü
Koordinasyon ve Önleyici Zabıta Şube Müdürlüğü