UĞUR İBRAHİM ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı


MUAMMER PARLAR
Hukuk Müşavirliği


Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü


HASAN EROĞLU
Teftiş Kurulu Başkanlığı


Şube Müdürlüğü


MUAMMER PARLAR
Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Kararlar Şube Müdürlüğü


İSMAİL AYDIN
Özel Kalem Müdürlüğü


Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Başkanlık Danışmanları
Koski Genel Müdürlüğü
Ukome
İç Denetim Birimi Başkanlığı

ERCAN USLU
Genel Sekreter

AHMET FURKAN KUŞDEMİR
Genel Sekreter Yardımcısı


CÜNEYD DURMUŞCAN GEDİK
Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Emlak Şube Müdürlüğü
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü


SERDAL BARAN
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Harita Şube Müdürlüğü
İmar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü
Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü
Planlama Şube Müdürlüğü


Dr. HASAN GÖRGÜLÜ
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Şube Müdürlüğü
Atölye Tamirhane Şube Müdürlüğü
Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü
Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Terminaller Şube Müdürlüğü
Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü


FATİH MEHMET BOZABALI
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Etüt Proje Şube Müdürlüğü
Kültür Vadisi Şube Müdürlüğü
Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

MUSTAFA YAZLIK
Genel Sekreter Yardımcısı


YAŞAR KAHRAMAN
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü


HASAN HÜSEYİN ESFENDİYAR
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
AYKOME Şube Müdürlüğü
Yol Yapım Şube Müdürlüğü


Dr. SERDAR KOYUNCU
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Geri Kazanım Şube Müdürlüğü
Hava Yönetimi Şube Müdürlüğü
Koordinasyon ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Sürdürülebilir Eğitim Şube Müdürlüğü
Yeşil Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü


CEVDET İŞBİTİRİCİ
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
İtfaiye İdari ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü
İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü


MURAT CAN
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ağaçlandırma ve Fidanlık Şube Müdürlüğü
İdari ve Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü
Yeşil Alanlar 1.Bölge Bakım Şube Müdürlüğü
Yeşil Alanlar 2.Bölge Bakım Şube Müdürlüğü
Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü


MUSTAFA YAZLIK
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Tarımsal Desteklemeler Şube Müdürlüğü
Tarımsal Eğitim Şube Müdürlüğü

ŞÜKRÜ KOYUNCU
Genel Sekreter Yardımcısı


AHMET BİLGİÇ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Basın Şube Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Tanıtım Şube Müdürlüğü


HARUN YİĞİT
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Akıllı Şehir Yönetimi Şube Müdürlüğü
Elektronik Ağlar ve Sistemler Şube Müdürlüğü
Konyakart Şube Müdürlüğü
Yazılım Şube Müdürlüğü


MUSTAFA OKCU
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Hal Şube Müdürlüğü
Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü
Levazım Ayniyat Şube Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım İhaleleri Şube Müdürlüğü
Satın Alma Şube Müdürlüğü
Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü


Dr. SELİM YÜCEL GÜLEÇ
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü


ALPER ORAL
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilim Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürlüğü
Eğitim Şube Müdürlüğü
Gençlik Şube Müdürlüğü
Spor Şube Müdürlüğü


İSMAİL TANOĞLU
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Eğitim Şube Müdürlüğü
İşçi Özlük Şube Müdürlüğü
Memur Özlük Şube Müdürlüğü


AHMET BİLGİÇ
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür Sanat Şube Müdürlüğü
Müze ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü
Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü
Turizm Şube Müdürlüğü


MUSTAFA AKDEMİR
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Fon ve Hibeler Şube Müdürlüğü
Gelir Şube Müdürlüğü
Gider Şube Müdürlüğü
Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü
Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü


MURAT KÖZOĞLU
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü


YAVUZ KIZILASLAN
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Denetim ve Destek Zabıta Şube Müdürlüğü
Koordinasyon ve Önleyici Zabıta Şube Müdürlüğü
Zabıta Şube Müdürlüğü