UHAKS, Sonuç Bildirgesinin Okunmasıyla Sona Erdi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu (UHAKS) sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi.

Sempozyuma katılan bilim adamlarıyla Dedeman Otel’de basın toplantısı düzenleyerek sonuç bildirgesini okuyan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, sempozyumla birlikte Konya’da hava kalitesi açısından yeni bir dönemin başladığını söyledi. Hava kalitesinin sürekli gündemde olması gerektiğini kaydeden Başkan Akyürek, Konya’daki yerel yönetimler olarak konuyu daha yakından takip ederek, daha temiz bir çevre için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

UHAKS SONUÇ BİLDİRGESİ

Başkan Tahir Akyürek tarafından okunan Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu’nun Sonuç Bildirgesi şöyle:

“Hava kirliliği insan sağlığı ve çevremiz için günümüzdeki en önemli tehditlerden biri kabul edilmektedir. Buna yol açan en büyük etkenler olarak evsel ısınma, endüstri ve ulaşım sayılabilir. Bunların yanında meteorolojik ve topoğrafik özellikler ile plansız şehirleşme de etkilidir.

Evsel ısınmada kirletici özellikleri yüksek, düşük kaliteli yakıtların kullanılması, yeterli izolasyonun yapılmaması, uygun olmayan soba ve kalorifer kazanlarında yakılması belirleyicidir. Yerleşim bölgelerinin yakınında ve hakim rüzgar yönünde yer alan endüstrilerden havaya verilen atık gaz ve tozlar önemli ölçüde hava kirlenmesine neden olmaktadır. Ulaşımda ise, araç sayısının artması, trafik sıkışıklığı ve araçların yeterli bakım ve kontrolünün yapılmadan kullanılması hava kirliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu temel kaynakların yanında, başka bölgelerden de hava yoluyla kirleticilerin taşınması söz konusudur.

Hava kirleticilerin geçici veya kanser de dahil kalıcı etkileri mevcuttur. Özellikle çocuk ve yaşlılarda üst solunum yolu hastalıkları ve astıma yol açması en yaygın etkilerindendir. Diğer taraftan kalp krizi riski ve ölüm oranlarında artışlara neden olmaktadır. Hava kirliliğine bağlı hastalıklardan dolayı iş gücü kaybı nedeniyle ekonomi üzerine olumsuz ektide bulunmaktadır. İnsan sağlığının yanında, tarımda ürün kaybına ve tarihi yapılarda aşınmalar ayol açmaktadır. Hava kirliliği, bölgesel etkilerinin yanında ilkem değişikliği gibi küresel etkilere de sahiptir.

Özellikle Avrupa Birliği uyum yasalarının ve yerel yönetimler hakkındaki düzenlemelerin sıkça gündeme geldiği bu dönemde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarında geniş imkan ve personel desteğine sahip olan yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesi, uygulamadaki en büyük sorun olan denetim eksikliğini ortadan kaldıracaktır. Uygulamaların sürekliliği ancak yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesi ile mümkün olabilecektir. Yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasının yanı sıra, yerel yönetim mevzuatlarında da düzenleme yapılarak mevcut denetim mekanizmaları revize edilmeli ve daha etkin denetim yapabilecek yeni denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 30-31 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu ile Konya’da ilk kez hava kalitesinin önemini kavratmayı, somut proje fikirlerini geliştirmeyi ve bunların hayata geçirilmesini sağlayacak sürekli işbirliği mekanizmalarını başlatmayı, bilgi alışverişi için uygun ortam oluşturmayı amaçlamıştır. Konferanslar şehri Konya, yine örnek bir bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmıştır. Bu kapsamda düzenlenen sempozyuma 28 farklı üniversite ve kamu kuruluşundan toplam 177 bilim adamı katılmıştır. 21 oturumda 83 bildiri sunulmuştur.

Sempozyuma Selçuk Üniversitesi başta olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı, TUBİTAK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Çevre Dostu Derneği, Konya Kömürcüler Dayanışma ve Çevre Bilincini Geliştirme Derneği, Konya Çimento ve Gaznet destek vermiştir.

Sempozyumda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bilim adamlarının çalışmaları irdelenerek, ulaşılan sonuçlar ışığı altında daha yaşanabilir bir şehir ve ülke ortamı oluşturulması hedeflenmiştir.”

Sonuç bildirgesinin okunmasının ardından söz alan bilim adamları, Konya’nın düzenlediği bilimsel toplantılarla hava kirliliğinin nedenleri ve çözüm yollarını tartışarak soruna bilimsel çözümler aramasının önemini dile getirdiler.


Ana Sayfa