Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Başkan Akyürek'in mesajı şu şekilde:

İnsanı eğitmek dünyanın en şerefli mesleklerinden bir tanesidir. Çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, kalkınmış ve mutlu bir toplum olmanın yolu da şüphesiz ki eğitimden geçmektedir. Böylesi anlamlı bir günde tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

İnsanoğlunun tarih sahnesine çıktığı andan itibaren en büyük kazancı olan eğitim, maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamak, daha rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam düzeyine ulaşmak gayesiyle verdiği uğraş olarak karşımıza çıkıyor.

Günümüz toplumları, halklarını mutlu kılmak için eğitime büyük bir önem vermekte, sahip oldukları kaynakları bu alanda değerlendirmeyi yeğlemektedirler. Doğrusu bunda da haklıdırlar. Çünkü yarının teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı kalarak gelecek kuşaklara aktarmak bir toplumu ve bir medeniyeti yaşatmanın diğer adıdır.

Millî, manevî, insanî, ahlâkî ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, bunları geliştiren ve koruyan, ailesini, ulusunu ve vatanını gönülden seven ve bunları yüceltmek için sürekli çaba harcayan, bu ülkeye hizmeti en büyük erdem sayan, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan, zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı, kendisiyle ve toplumla barışık, kendine saygı ve güven duyan, emeğe değer veren, hür ve bilimsel düşünceye, geniş dünya görüşüne sahip ve öğrenmeye hayat boyu devam eden bir süreç hâline getirmiş bir insan tipi yetiştirmek öğretmenlerimize verilmiş en değerli ve şerefli bir görevdir.

Bu şerefli görevden hareketle, Türkiye Cumhuriyetinin temelinin kültür ve eğitim olduğunu Mustafa Kemal Atatürk her fırsatta dile getirmiş ve onun ' Eğitimdir ki bir ulusu şanlı, hür ve bağımsız kılar. Eğitim ve eğitimciden yoksun bir ulus henüz ulus olma kimliğini kazanamamıştır." sözleri, eğitim, eğitimci ve eğitim kurumlarına verdiği önemi göstermektedir.

Muasır medeniyetler düzeyine ulaşabilmek için tüm kurum ve kuruluşların eğitimi milli mesele olarak görmesi gerekmektedir. Bu amaçla Sayın Başbakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın destekleriyle oluşturulan Eğitime % 100 Destek Kampanyası çerçevesinde Konya Valiliğimizle iş birliğiyle, yerel yönetimler olarak elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz.

Bu anlayış ve ilkelerde birleşen, bu uğurda çaba gösteren başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının 24 kasım Öğretmenler gününü kutlar; başarılar ve mutluluklar dilerim.


Ana Sayfa