KOSKİ Personeline "Sivil Savunma" Anlatıldı

2006 yılı ile birlikte hizmet içi eğitim seminerlerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün bu haftaki seminer konusu 'Sivil Savunmanın Önemi ve Doğal Afetler'di.

KOSKİ Toplantı Salonu'ndaki seminerde personele bilgi veren Sivil Savunma Uzmanı Mustafa Onarıcı, sivil savunma hizmetlerinin dört ana konuyu kapsadığını ifade ederek, 'Bunlar; halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, hayati öneme haiz her türlü resmi-özel kurum ve kuruluşların korunması, faaliyetlerinin devamı için ivedi tamir ve yenileştirme yapılması, sivil savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi, cephe gerisi moralinin korunmasıdır' dedi.

KOSKİ, SİVİL SAVUNMA'NIN TEKNİK ONARIM EKİBİ

KOSKİ Genel Müdürlüğü, Valilik oluruyla İl Sivil Savunma Müdürlüğü bünyesinde kurulan Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi'nde Teknik Onarım Ekibi olarak yer alıyor. İlimizin bir afetten dolayı su ve kanalizasyon şebekelerinde oluşabilecek ihtiyaçların giderilmesi veya karşılanması KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Sivil Savunma uzmanları atandıkları kurumların sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan Genel Müdürün bu konuda yardımcısı, müşaviri ve düzenleyicisidir.


Ana Sayfa