Koski, Aboneleriyle Daha Etkin İletişim Kuruyor

KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Sorgun'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

'Hemşerilerimize, su ve kanalizasyon hizmetlerini en etkin ve güvenilir şekilde sunmak, Genel Müdürlüğümüzün kalite politikasıdır.

Bu kapsamda önceki yıllarda abonelerimizden telefon numaraları istenmiş olup, süresinde borcunu ödemeyen veya tüketim faturası eline geçmeyenlere borç bildirimi hakkında duyurular yapılmaya başlanmıştır.

Diğer taraftan, idaremizce, teknolojik gelişime paralel olarak, gelişen ve yaygınlaşan kitle iletişim araçları ile daha etkin ve hızlı bilgi akışını sağlamak amacıyla, abonelerimizin cep telefon numarası ve elektronik posta adreslerinin alınmasına, ayrıca sabit telefon numaralarının güncelleştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla, su ve kanalizasyon hizmetleriyle ilgili bilgi ve duyuruların cep telefonu, elektronik posta adresi veya sabit telefon kanalıyla ulaştırılmasını isteyen abonelerimizin, kendilerine ulaştırılan abone bilgi formunu doldurarak Genel Müdürlüğümüze ait herhangi bir tahsilât veznesine teslim etmeleri yeterli olacaktır.'


Ana Sayfa