Konya'nın Gelecek 50 Yıllık Şehir Planı Hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, sivil toplum örgütleri ve diğer kurumlarla işbirliği içinde Konya'nın gelecek 50 yılını planlıyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, Konya Nazım İmar Planı üzerinde yaptıkları çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Şenol Aydın, İmar Daire Başkanı Hasan Gümüş ve öğretim görevlilerine sundular.

SÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ndeki öğrencilerin sunumunu dinleyen Prof. Dr. Erdoğan Yaşlıca, Büyükşehir Belediyesi'nin Konya'nın vizyonunu değiştirecek, özellikle ulaşıma yönelik projeler ortaya koyduğunu belirterek, hızlı trenin tamamlanmasıyla Konya'nın 2025 yılı planlarının değişeceğini ifade etti. Yaşlıca, Konya'daki değişimin temel noktasının hızlı tren, diğerinin ise havaalanı olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Şenol Aydın, Konya'nın gelecek 50 yıllık vizyonunun ortaya konması için başlatılan çalışmalarda Selçuk Üniversitesi'nin önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, hızlı tren ile birlikte Konya'da yaşanacak değişim ve hareketliliğe Konya'nın hazır olduğunu belirtti. Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 30'un üzerinde genç beyinin Konya için proje ürettiğini hatırlatan Aydın, 'Buradaki çalışma, yerel yönetimlerin bilime verdiği önemi de ortaya koyuyor. Konya, günümüze kadar planlı gelişimi ile zaten ülkemizde ön sıralara çıkmıştır. Son 3 yılda yaşananlar sonucu Konya'ya uygun Nazım İmar Planı'nın yeni gelişmelere entegre olacak şekilde ileriye dönük hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu konuda hem üniversite camiası, hem de sivil toplum örgütleri, hem de diğer kurumlarla bir çalışma başlattık. Bu çalışma Konya'nın geleceğinin planlanmasında önemli bir yer tutacak' dedi.

Hızlı tren projesi ihalesinin Polatlı-Konya arası için yapıldığını, ancak hızlı trenin Konya-Ankara arası çalışacağını hatırlatan Aydın, Konya'nın Ankara'ya Polatlı üzerinden bir saat 15 dakikada ulaşacağını vurguladı.

Konuşmalardan sonra öğrenciler hazırladıkları 1/50000 ve 1/100000'lik planları slayt eşliğinde sundular.


Ana Sayfa