Büyükşehir'in Bütçesi Onaylandı.

Başkan Mustafa Özkafa başkanlığında toplanan mecliste;

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29 Kasım 2002 tarihinde yapılan mutad toplantısında bir konuşma yapan Başkan Özkafa bütçe ile ilgili görüşlerini açıkladı ve bütçeyi planlarken dünyanın gittiği yön doğrultusunda şekillenen Türkiye`de Konya'nın yaklaşık 1 milyonluk nüfusuyla nasıl konumlanacağı ve önceliklerinin neler olacağı sorularını kendilerine sorduklarını belirtti.

Geçen yıl yaşanan ekonomik krizle birlikte her kurum gibi Büyükşehir Belediyesi'nin de etkilendiğini anlatan Özkafa, 'Ekonomik kriz tüm devlet kurumlarında üretim ve yatırımı durdurma noktasına getirmiş, devlet yatırımlarının büyük bir bölümünü askıya almıştır. Ancak bütün olumsuzluklara rağmen Büyükşehir Belediyesi olarak 2002 yılında yatırımlarımızı sürdürerek Konya belediye tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik. Kısıtlı bütçemizle gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarda dahil olmak üzere bugün itibariyle hiç kimseye borcumuz yoktur. Önceki yönetimlerin de borçlarını ödedik. Türkiye'nin hızlı ve düzenli büyüyen kentiyiz, ama müfettişlerle yapılan denetimler , ellerimizi ve kollarımızı bağlıyor. Kentimize daha iyi hizmetleri getirmemizi engelleyen bu tutumdan vazgeçilmeli. Hizmet yapıldıktan sonra hizmeti yapanlar her türlü hesaplarını hem kamuoyu önünde hem de kanun önünde vereceklerdir`dedi.

Önceki yıla göre yüzde 65 artışı öngören 2003 yılı bütçesinin büyük bir bölümü yatırımlara ayrılacak. Bilindiği gibi, 2002 Yılı için Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 100 trilyon lira olarak belirlenmiş, bunun önemli bir bölümde bütçede belirtildiği oranlar da gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

19 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4736 Sayılı Kanunun 6.maddesi ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi suretiyle, Bakanlar Kurulu, (b) fıkrasındaki %3 pay oranını %6 oranına kadar artırmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkili kılınmış; ayrıca bu payın %40'ının bu miktardan düşülerek ilgili belediye hesabına, kalan %60'ının ise İller Bankası nezdindeki büyük şehir belediyeleri hesabına yatırılarak, büyük şehir belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılması hükme bağlanmıştı. Bu yeni düzenleme Anadolu'daki Büyükşehir belediyelerinin gelirlerinde önemli bir artışın yaşanmasını sağlamış, yıllardır süren bir haksızlık sona erdirilmişti.


Ana Sayfa