Başkanların Gözüyle Konya Tartışıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Belediyeler Birliği ve Şehir Plancıları Odası Konya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İNSANLARIN YAŞAM KALİTESİ YÜKSELTİLMELİ

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'ndaki etkinliklerin açış konuşmasını yapan Şehir Plancıları Odası Konya Şube Başkanı Fatih Yılmaz, kentleşmede yaşam kalitesini yükseltecek politikaların zaman geçirilmeden hazırlanmasının önemine değinerek, Konya'da bir an önce Nazım İmar Planı ve Kentsel Tasarım Bürolarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kent merkezindeki uygulamalarda eskiden yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, trafik sorununun çözümü için önümüzdeki yıllarda toplu ulaşımın özendirilerek otopark yapımına öncelik verilmesinin doğru olacağını ifade etti.

Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şefik Bilir, şehirleşme sorunlarının en az yaşandığı il olan Konya'da bu tür toplantıların yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki illerde yaşanmakta olan şehircilik sorunları gündemdeyken, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olanların kendi alanlarında iş imkanı bulamadıkları için alternatif alanlara yöneldiklerini söyledi.

YEREL YÖNETİMLER HIZLA GELİŞİYOR

Konya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilk kez kapsamlı olarak düzenlenen Dünya Şehircilik Günü etkinliklerinin Konya'nın geleceğe daha sağlam yürümesi açısından önem arz ettiğini ifade etti. Yerel yönetimler anlamında son derece hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüzde, Konya ve Türkiye olarak bu gelişmelerin gerisinde kalınmasının mümkün olmağını kaydeden Başkan Akyürek, 'Tüm bu gelişmeleri yakalamalı, hatta bu gelişmelerin önüne geçerek onlara yön vermeliyiz. Selçuklular döneminde en muhteşem şehir seçilen Konya'nın, tarihteki misyonuna uygun bir şekilde dünya şehirciliğindeki gelişmelerin önüne geçme sorumluluğu vardır. 174 belde ve 31 ilçe belediyesi ile birlikte Konya Belediyeciliği modelini hayata geçirmeli, mevcut işbirliğini daha da ilerletmeliyiz' dedi.

KÜLTÜREL MİRAS ÖN PLANA ÇIKARILMALI

Konya Valisi Ahmet Kayhan da, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, tarihi yapıların, bulundukları şehirlerin mirası olduklarını söyledi. Konya'da ayakta kalan eserlerin, Konya'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasının tapusu olduğunu anlatan Vali Kayhan, şehircilikte tarihi ve kültürel mirasın ön plana çıkarılmasının önemli olduğunu ifade etti. Dünyanın önemli şehirlerinde ilk göze batan özelliğin, o şehirlerin tarihi ve kültürel mirasları olduğunu vurgulayan Vali Kayhan, Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin çalışmaları ile Konya'nın yakın bir zamanda gerçek kimliğine kavuşacağını belirtti.

BAŞKANLARIN GÖZÜYLE GELECEĞİN KONYA'SI

Açış konuşmalarının ardından Dünya Şehircilik Günü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kentsel Gelişme; Politikalar ve Stratejiler Sempozyumu'nun birinci oturumu olan Başkanların Gözüyle Geleceğin Konyası bölümüne geçildi. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Başkanı Adem Esen ve Meram Belediye Başkanı Refik Tuzcuoğlu'nun konuşmacı olarak katıldıkları oturumun başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek yaptı.

Başkan Akyürek, şehirlerin yaşayan canlı mekanizmalar olduğunu belirterek, dünyada hızla değişen şehircilik uygulamalarına göre, artık modern binaların nasıl kurulacağının değil, tarihi mirasın nasıl korunacağının tartışıldığını söyledi. Yerel yönetimlerde farklı bir sürece girildiğini hatırlatan Başkan Akyürek, birçok yetki alan ve imkanları artan belediyelerin, çalışmalarını fiziki, sosyal ve kültürel alanlarda sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Adem Esen, yerelleşmeye vurgu yaparak, Konya'daki belediye çalışmalarına yerel katılımın azlığından şikayet etti. Konya'da Belediyelerin çalışmalarına halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katkısının artırılması gerektiğini kaydeden Başkan Esen, belediye çalışmalarında İngiliz belediyelerini örnek alarak vizyon çalışması yaptıklarını anlattı. Esen, belirledikleri vizyon çerçevesinde halka daha iyi hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Refik Tuzcuoğlu ise, şehri oluşturan temel anlayışın eşitlik ilkesine oturtulması gerektiğini belirterek, 'Bunu yapmazsanız o şehrin insanlarını mutlu edemezsiniz. Konya'da karşılaşılan iki temel sorun olan nüfustaki hızlı artış ve şehirlerdeki hızlı gelişmeye ayak uydurmak için imarlaşmaya önem veriyoruz. Yani, şu anda yaşanan problemlerin 20-30 yıl sonra yaşanmaması için gayret sarfediyoruz' dedi.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de, Karatay'ın, 1920'li yıllarda şehir merkezinin üçte ikisini kapsadığını hatırlatarak, daha sonraki yıllarda çeşitli nedenlerle şehrin Selçuklu'ya kaydığını söyledi. Karatay'ın da yatırımlardan gerekli payı alması için çalıştıklarını kaydeden Hançerli, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarının desteği ile Karatay'ın ortasında bir kent merkezi oluşturarak Karatay'ın gelişimini sağladıklarını vurguladı.

ÖDÜL KAZANAN PROJELERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Başkanların öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından birinci oturum sona erdi. Programın ikinci bölümünde ise, Dünya Şehircilik Günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Buna göre, Kentimi Seviyorum Kompozisyon Yarışması'nda dereceye giren ilköğretim öğrencileri Nilüfer Şükran Yalın, Güleser Şimşek ve Hacı Ataşoğlu'na ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek verdi. Aynı yarışmada dereceye giren lise öğrencileri Hülya Çakır, Fatma Girgenç ve Recep Gençoğlu'na ödüllerini İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Sabri Ak verdi.

Konya'da 174 belde belediyesi arasında altyapılarını tamamlayan belediye başkanlarına da Kentleşmede Örnek yerel Yönetimler Ödülleri verildi. Bu dalda ödül almaya hak kazanan; Alanözü Belediye Başkanı Ali Türeli, Akçalar Belediye Başkanı Mustafa Ayvacı, Aşağıçiğil Belediye Başkanı Mehmet Keçeci, Argıthanı Belediye Başkanı Recep Alaşahin, Balcılar Belediye Başkanı Mehmet Demirgöl, Çavuş Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Doğanbey Belediye Başkanı Hasan Ocaklı, Deşdiğin Belediye Başkanı Dursun Kara, Dinek Belediye Başkanı Nasip Çetin, Gölyazı Belediye Başkanı Mulla Şimşek, İçeri Çumra Belediye Başkanı Şaban Taşdelen, Kesecik Belediye Başkanı Tacettin Yıldız, Kozanlı Belediye Başkanı Tahsin Başoda, Osmancık Belediye Başkanı Mehmet Aka, Ortakaraören Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Cansever, Selki Belediye Başkanı Aşır Yüksel, Yenidoğan Belediye Başkanı Mehmet Sağ'a plaketlerini İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Sönmez, Karatay Kaymakamı Mustafa Hakan Güvençer, Selçuklu Belediye Başkanı Adem Esen, Meram Belediye Refik Tuzcuoğlu ve Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli verdi.

Son olarak ise, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mimarlık Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde dönemin en iyi projelerine ödülleri verildi. Ödül almaya hak kazanan Tuğba Malkoç, Fatma Bilge, Ayşegül Öztürk, Tuna Balcıoğlu, İsmail Türkoğlu, Cevat Davaslı, Ferdi Şenol, Halil Karabıçak, Neslihan Yılmaz ve Melike Molacı'ya ödüllerini SÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Şefik Bilir, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Rahmi Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin ve Şehir Plancıları Odası Konya Şube Başkanı Fatih Yılmaz verdi.


Ana Sayfa