Terminaller Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları  

Terminal hizmetleri 10.07.2003 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 4925 nolu Karayolu Taşıma Kanunu, 8 Eylül 1994 tarih ve 22045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 12.11.2012 tarih ve 6360/7/z bendi ile büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırları olmuş olup, belediyemiz sorumluluk alanına giren şehirlerarası ilçe terminalleri Terminaller Şube Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Terminaller Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminallerinin Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Genelgeler hükümlerine göre sevk ve idaresini belediye adına yürütmek, denetim ve koordinasyonunu sağlamak,

b) Belediye sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan ilçelere şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminalleri yapılmasını önermek, planlanan terminal projelerini takip etmek,

c) Terminallerin bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, iç ve dış alan temizliği, çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar vb. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak,

d) Belediye sınırları içerisinde, düzenli ve düzensiz karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle taşımacılık yapan ticari işletmeler ve acentelerin Kanun ve Yönetmelikler ile UKOME kararlarına göre faaliyetlerini sürdürmelerini denetlemek, şikâyetleri neticelendirmek, gerektiği takdirde ilgililer hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak

e) Terminallerde Zabıta Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yaparak esnafın denetlenmesini sağlamak,  

f) Terminallerdeki otobüs işletmelerinin yetki belgelerine göre yolcu taşımacılığı yapıp yapılmadığının kontrollerini yapmak,

g) Şehirlerarası yol mesafe ve fiyatlarla ilgili rayiç belgeleri düzenlemek,

h) Terminallerin huzuru ve güvenliği, sabotajlara ve yangınlara karşı korunması için özel güvenlik, kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası ile işbirliği yapmak,

i) Bağlı bulunan terminallerin tahsis işlemlerini, ihale süreçlerini, Meclis ve Encümen kararlarını, tahakkuk ve gelirlerini takip etmek,

j) Terminallerin haftalık, aylık, yıllık işletme ve faaliyet raporlarını istemek, hazırlamak ve üst makamlara sunmak,

k) Yolcuların bagajlarını taşıyabilmeleri için, yeterli sayıda bagaj taşımaya mahsus, kullanımı ücretsiz araç ve gereç bulundurmak,

l) Yolcu taşımacıları ve acentelerin, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için rahatsız edici tüm satış yöntemlerini önlemek, gerektiği takdirde ilgililer hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak.

m) Terminaller ve ara duraklar dışında yolcu indirip bindirenler hakkında yasal işlem yapmak ve yaptırmak,

n) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin, terminallerin iç ve dış alanlarında sesli ve/veya görüntülü yayın yapmalarını engellemek için önlemler almak,

o) Yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt başına ücret ve zaman tarifeli şehirlerarası seyahatler, UKOME belgeli il içi yolcu taşımacılığı, ek seferler ve transit geçişler için terminal çıkışlarında Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından her yıl için belirlenen tarifeye göre ücret alınmasını sağlamak,

p)   Ücret ve zaman tarifelerini kontrol etmek/ettirmek,

q) Peronlardaki araçların hareket düzenini (peron bilgisi, saat vb.) sağlamak,

r) Terminallerimizde faaliyet gösteren B1, B2, D1, D2, F1, F2 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici personel bulundurmasını kontrol etmek 

s) İdari Amirlik, İlçe Terminal Amirlikleri, Hareket Şefliği, Kapı Kontrol, Vezne, Teknik Servis, Zabıta, Güvenlik ve Temizlik amirlikleri idari yapılanma içerisinde Terminaller Şube Müdürlüğünün alt birimlerini oluşturmaktadır.