Fon ve Hibeler Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

a) Konya Büyükşehir Belediyesi adına, ulusal ve uluslararası fon kuruluşlarına yönelik olarak proje hazırlama görevi yürütmek ve bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, özel sektör tarafından gelen proje önerilerini değerlendirmek.

b) Belediyemizin yer almasında fayda bulunan büyük çaplı hibe programları kapsamında ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına katılım için gerekli işlemleri yerine getirmek, belediyemize gelen proje ortaklık taleplerini incelemek, ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak, taleplerin kabul edilmesi halinde proje ortağı olarak başvuru aşamasında Belediyemizce yapılacak işlemleri yerine getirmek.

c) Hibe projeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim geliştirmek ve takip etmek,

ç) Avrupa Birliği ve çeşitli açık hibe programlarını takip etmek, konu hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek.

d) Konya Büyükşehir Belediyesi adına, ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik olarak hibe proje tekliflerinin hazırlanmasından hibe almaya hak kazanmasına kadar olan başvuru sürecini yönetmek.

e) Belediyemiz tarafından uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, bu kapsamda; ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen ödüllerden uygun bulunanlara belediye adına başvuruda bulunmak, proje bazlı ödül başvurusu yapacak birimlere destek olmak.

f) Ulusal ve uluslararası fon kuruluşları tarafından açılan hibe programları ve olası proje fikirleri hakkında ilgili müdürlükleri bilgilendirmektir. 

g) İlçe belediyelerinden talep gelmesi halinde veya şehir merkezinde düzenlenen yıllık eğitim programları ile ilçe belediyesi personellerine proje teklifi hazırlama ve proje yönetimi eğitimi vermektir.

ğ) İller Bankası A.Ş. tarafından uluslararası kaynaklar aracılığı ile kullanıma sunulan yabancı kaynaklı kredilerin kullanımı için gerekli iş ve işlemleri, takip etmek ve yönetmektir.