engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
   
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 Vefat Edenler
 Mezarlık Bilgi Sistemi
 Cenaze Hizmetleri


MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ölümlerin belgelenmesi, cenaze ve defin işlemleri, Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü; Belediye Tabiplikleri, Hastane ve diğer Sağlık Kuruluşları, Adli Tıp ve Savcılık tarafından 'gömme izin kağıdı' düzenlenerek sevk edilen veya vatandaşlar tarafından 'gömme izin kağıdı' ile başvurusu yapılan cenazelerin cenaze ve defin işlemlerinin yapılarak kaldırılması görevini yürütmektedir. Bu işlemlerin dışında Konya Büyükşehir Belediyesi kuruluş semasındaki evrak akışına uyar. Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalli mezarlıklara defini yasaklamaya, yeni mezarlık alanları açmaya, define yasaklanan mezarlıklarda bulunan kemiklerin nakline Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin belirlediği yerler dışında defin yapılamaz. Defin yapıldığı takdirde bu işlem Belediye Zabıtası ve mahalli polis karakolunca önlenir. Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde cenazelerle ilgili tüm faaliyetler Belediyeye verilmiştir. Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin durumları defin muamelesi yapılırken Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bildirilir. Bu hastalıklardan ölenler için gerekli tedbirler (İlaçlama, kireçleme v.b.) defin ruhsatı veren kurumca alınır. Bu hastalıktan ölenler hiçbir suretle ve hiçbir yolla taşraya nakil edilemezler.

CENAZENİZ OLDUĞU ANDA YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLER

1 - Ölüm olayı normal nedenlerle evde meydana gelmiş ise; Cenazeye ait Nüfus kâğıdının aslı, aslı yoksa
nüfus kayıt örneği ile bağlı bulunulan İlçe Sağlık Grup Başkanlığına başvurularak ölüm belgesi alınır.

2  - Ölüm olayı normal nedenlerle hastanede meydana gelmiş ise; Hastanenin düzenleyeceği ölüm belgesi alınır.

3  - Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için yapılacak işlemler: Adli Tıp Kurumunun düzenleyeceği ölüm belgesi alınır.

4  - Yurt dışından gelen cenazeler için: Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Defin raporu alınır.

Cenaze Defin İşlemleri Nasıl Yapılır:

Belediye Tabipliklerinden, Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarından, Adli Tıp veya Savcılık tarafından düzenlenen "Ölüm Belgesi", Hava limanları doktorlarından alman "Defin Raporu" ile Mezarlıklar Şube Müdürlüğümüze veya defin yapılacak olan mezarlıktaki mezarlık görevlilerine müracaat edilir. Mezarlıklar Şube Müdürlüğümüz veya mezarlık görevlilerimiz tarafından müsait olan yerden mezar yeri tespiti yapılır. Cenaze yakını vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda cenazenin evden, hastaneden, havalimanından alınması, cami veya müdürlüğümüzün gasilhanelerine nakledilmesi, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, istenilen camiye nakledilmesi, cenazenin camiden mezarlığa nakledilmesi, mezar yeri ve mezar yerinin usulüne uygun şekilde kazılması ve hazırlanması, kurum personeli tarafından yerine getirilir. Cenaze anında yapılan bu hizmetler tamamen ÜCRETSİZDİR.

Cenaze iş ve işlemleri sırasında veya sonrasında vatandaşlarımızın, gelenek ve örfümüze yanlış olarak yerleşmiş olan bahşiş, ıskat veya helallik adı altında personelimize(Kazıcılar, gassallar, şoförler, güvenlik)ödeme yapmamaları, kurumumuzun daha verimli hizmet sunmasını sağlayacaktır.

Cenazenin, daha önceden ölmüş bir yakınının üstüne defin edilmesi talep edilirse; ikinci defnin yapılabilmesi için en son defin tarihinden asgari 5 (beş) yıl geçmiş olması, birinci derece yakınlarının yazılı olarak onay şartı aranır.

Normal nedenlerle evde meydana gelen ölümlerde yapılacak işlemler;

1-         Cenazeye ait Nüfus kâğıdının aslı, aslı yoksa nüfus kayıt örneği ile bağlı bulunulan İlçe Sağlık Grup Başkanlığına başvurularak ölüm belgesi alınır.

2-    Yukarıda izah edildiği şekilde, resmi tabipler tarafından verilen veya tasdik edilen gömme izin kağıdı (defin ruhsatını) alan cenaze yakını vatandaşlarımız müdürlüğümüze veya müdürlüğümüze bağlı, en yakın mezarlıktaki mezarlık görevlilerinden birine şahsen müracaat ederler.


Normal nedenlerle hastanede meydana gelen ölümlerde yapılacak işlemler;

1-         Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında ölenlere ait ölüm belgelerinin müessesenin resmi tabipleri tarafından verilmesi, usulüne uygun olarak Müdür ve Baş Tabip tarafından tasdik edilmesi yasal zorunluluktur.

2-    Resmi Tabipler tarafından tasdik edilmeden, Hastane ve diğer sağlık müesseseleri Müdür ve Baş Tabibince, ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği, resmi tabip tarafından tasdik edilmeyen defin ruhsatları ile hiçbir cenazenin defin edilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesi yasa gereğidir.

3-    Yukarıda izah edildiği şekilde, resmi tabipler tarafından verilen veya tasdik edilen gömme izin kağıdı (defin ruhsatını) alan cenaze yakını vatandaşlarımız müdürlüğümüze veya müdürlüğümüze bağlı, en yakın mezarlıktaki mezarlık görevlilerinden birine şahsen müracaat ederler.

Adli nedenlere dayalı ölümlerde yapılacak işlemler;

Adli bir neden ile ölüm olayı meydana gelmiş ise savcılığın incelemesini müteakip, savcının ve doktorun imzası ve kaşesinin bulunduğu "Defin Raporu" ile müdürlüğümüze veya defin yapılacak mezarlığa cenaze nakledilerek, müdürlüğümüz veya mezarlık görevlilerimiz tarafından işlemleri başlatılır. Adli Tıp Kurumu Morgunda bekletilen cenazeler ise Adli Tıp Kurumunca gönderilen defin ruhsatları ile yukarıda açıklanan şekilde defin edilirler.

Yurt dışından gelen cenazeler için yapılacak işlemler;

1- Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Defin raporu alınarak müdürlüğümüze veya müdürlüğümüze bağlı, en yakın mezarlıktaki mezarlık görevlilerinden birine şahsen müracaat ederler.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğümüzün sorumluluğunda 111 adet mezarlık bulunmaktadır. Müdürlüğümüz cenazenin nakli, cenazenin yıkanması, yer tahsisi ve defin esnasındaki tüm hizmetleri ücretsiz olarak yürütmektedir. Müdürlüğümüz defin hizmetleri yanında mezarlıklardaki düzen ve intizamı sağlamak amacıyla mezarlıkların güvenliği, temizliği, mezarlıklarda istinat duvarı yapımı, yürüme yollarının yapımı, ağaçlandırma, sulama sistemlerinin inşası gibi faaliyetler yürütmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından 111 adet mezarlıkta kent bilgi sistemine uyumlu bir şekilde yüz doksan bin beş yüz mezar taşı okunarak mezarlık bilgi sistemine kayıt edilmiş olup, güncellemeler devam etmektedir.Mezarlık Bilgi Sistemi Mezarlıklar Müdürlüğündeki mevcut tüm verilerin ortak bir veritabanında toplanması, mezarlıklara ait sayısal haritaların oluşturulması, verilerin entegre edilerek sorgulama ve analiz edilmesine olanak sağlayan sistemdir.

Bu proje sayesinde vatandaşlar, ölen yakınlarına ait bilgilere mezarlıkların girişlerine konulan interaktif kiosklardan ulaşabildikleri gibi internet üzerinden de www.konya.bel.tr. Adresinden verilere erişebilmekte, mezarların konumlarını ekranlarında görebilmekte ve mezarların konumlarını gösteren harita çıktısını alabilmektedirler. Mezarlık ziyaretçileri, dokunmatik ekranlı kiosklar aracılığıyla, harita üzerinden aranan mezarın adresini bulma, mezara giden en kısa yolun güzergâhını elde etme, ölene ait kayıtlarda bulunan tüm bilgileri hatta fotoğrafını görme olanağına sahiptirler.

Mezarlıklarda bulunan tarihi mekânlar ve önemli şahsiyetlerin tanıtımına Mezarlık Bilgi Sistemi ile katkı sağlanmaktadır. Mezarlık Bilgi Sistemi sayesinde tarihi mezarlıklarda bulunan mezar taşlarındaki bilgiler günümüz Türkçesine çevrilerek envanter oluşturulmaktadır. Ülkemizdeki ilk uygulamalardan olan bu sistem ile vatandaşlarımız ziyaret ettikleri yere ait tüm bilgilerin yanı sıra mezarların konumlarını ve mezarların resimlerini Kiosk ekranlarında görebilmekte ve çıktı alabilmektedirler.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır