• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 2018 Yılı Meclis Toplantıları
 2017 Yılı Meclis Toplantıları
 2016 Yılı Meclis Toplantıları
 2015 Yılı Meclis Toplantıları
 2014 Yılı Meclis Toplantıları
 2013 Yılı Meclis Toplantıları
 2012 Yılı Meclis Toplantıları
 2011 Yılı Meclis Toplantıları
 2010 Yılı Meclis Toplantıları
 2009 Yılı Meclis Toplantıları
 2008 Yılı Meclis Toplantıları
    15 Aralık 2008
    10 Kasım 2008
    13 Ekim 2008
    08 Eylül 2008
    11 Ağustos 2008
    14 Temmuz 2008
    09 Haziran 2008
    12 Mayıs 2008
    14 Nisan 2008
    10 Mart 2008
    11 Şubat 2008
    14 Ocak 2008
 2007 Yılı Meclis Toplantıları
 2006 Yılı Meclis ToplantılarıArama

GÜNDEM  (14 Temmuz 2008)

1- Başarılı sporcuların ödüllendirilmesine dair ( Sağlık ve Sosyal Hizmetler D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

2- Fen İşleri Daire Başkanlığına ait Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair (Fen İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

3- Büyükşehir Belediyesi olarak yaptırılacak Botanik ve Japon Bahçesi için teknik incelemelerde bulunmak üzere Japonya'ya heyet gönderilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Gülistan caddesi Köprülü Kavşak yapımı işi için İller Bankasından kredi alınmasına dair (Fen İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi, 

5- İstinaf Mahkemesi bina inşaatı yapımı işi için İller Bankasından kredi alınmasına dair(Fen İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

6- Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay Belediyesi ek program yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait)teklifin görüşülmesi,

8- Karatay Belediyesi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 69.Madde uygulaması yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, 14 Mahalle, 18 L II imar paftasında, 56 pafta, 2731 ada,52 ve 53 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1B imar paftasında, M29A21B1B pafta, 22021 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 O IV imar paftasında, 18 O IV pafta, 25726 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4D imar paftasında, M29A16C4D pafta, 21742 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 O IV imar paftasında, 16 O IV pafta, 25128 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 N II ve 17 N III imar paftaları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi 19 J IV pafta, 3309 ada, 4 ve 5 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi 17 L IV (Kad.67) pafta, 967 ada, 327 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi 16 M IV pafta, 22705 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi 18 İ III pafta, 26777 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Gazanfer Mahallesi 17 L III pafta, 3956 ada, 34 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi 15 K IV pafta, 26201 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Hadimi Mahallesi 14 L I pafta, 21041 ada 8 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 912 ada ile ilgili olarak hazırlanan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Buhara Mahallesi 24 L 4 paftadaki Büyükkeçeciler sokak ile Edipoğlu Caddesinin kesiştiği kavşak ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 24- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 27 M 4 pafta 18042 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 J 3 pafta 18437 nolu adanın kuzeyindeki park alanının bir kısmının Koski Tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L 1, 2, 4 - 27 L 3 paftalara isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 K 4 pafta 17427 ada 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 163(20 M 1-20 L 2) pafta 2557 ada 56 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Hüsamettin Çelebi Mahallesi 22 K 2 pafta 18121 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle 433(18 K 3) pafta 2779 ada 179 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Karatay İlçesi, Karaasalan mahallesi, M 29A16C4B, M29A16C3A pafta 1276 parsele isabet eden alan ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Karatay İlçesi, Sakyatan mahallesi, M29A20 B pafta, 15 kadastro pafta, 3080 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Karatay İlçesi, İstiklal mahallesi, M29 A11C3C Pafta, 25079 ada 1,6 ve 7 nolu parseller ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Karatay İlçesi, Sakyatan mahallesi, 29 pafta, 2085 parsel ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Meram İlçesi, Resil köyü, 19 pafta, 899,700,702,703,946, ve 947 parsellerle ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, mülkiyeti kısmen hazineye ait kısmen de şahsa ait olan 1162,1163,1164,1165,1511,1528,ve 1625 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Musallabağları mahallesi, 20L 3 pafta, 1112 ada, 20 ve 31 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Tatköy mevkii, rahmet ormanları üzerinde bulunan maden ocağının plana işlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Belediyemiz tarafından hazırlanan Konya ve Yakın Çevresi Ulaşım Master Planı çerçevesinde yeniden düzenlenen nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Belediyemiz tarafından hazırlanan Konya ve Yakın Çevresi Ulaşım Master Planı çerçevesinde DDY kenarındaki yolun ulaşım master planına uygun olarak 12 m olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J 4 pafta, 20508 ada, 1, 2 parsel ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesi, 1396, 1503, 1540, 1735, 1411, 1640 ve 1670 parseller ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı mahallesi, L29D23A/B pafta, 687 parsel ve çevresi ile ilgili olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır