• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 Yetki Alanımız
 Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler
 Lpg otogaz ikmal ve akaryakıt istasyonları
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 Sıhhi Müesseler
    Online Başvuru Formu Yeni
    Online Başvuru Belge Tamamlama Yeni
    Açık ve Kapalı Otopark Ruhsatı müracaatı
    Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri müracaatı
    Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatı
    Canlı Müzik İzin Dilekçesi
 Ruhsatlandırma işlemlerine ait ücretler
 Online İşyeri Ruhsat İşlemleri
 Firma Ruhsat Sorgulama


UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ RUHSATI İÇİN
İSTENEN BELGELER


·Başvuru formu
·İtfaiye Raporu
·Kira Sözleşmesi,
·Ustalık  Belgesi (Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu kapsamına giren iş kollarından),
·Esnaf ve Sanatkârlar Odasından Sicil Belgesi (Şahıslar),
·Yapı Kullanma İzin Belgesine erişim içim kimlik paylaşım sistemi bilgisi,  
·Mesül müdürün adı,soyadı, TC Kimlik No ve mesül müdür sözleşme tarihinin beyanı
·Çalışan kişilerin adı,soyadı,TC Kimlik Numaraları, adli sicil ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanı
·İlçe Emniyet Müdürlüğü görüşü (Yazışma birimimizce yapılacaktır.)

NOT 1: Yapılan işin niteliğine göre ilave bilgi ve belge istenebilir.

NOT 2: Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır