• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 Yetki Alanımız
 Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler
 Lpg otogaz ikmal ve akaryakıt istasyonları
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 Sıhhi Müesseler
    Online Başvuru Formu Yeni
    Online Başvuru Belge Tamamlama Yeni
    Açık ve Kapalı Otopark Ruhsatı müracaatı
    Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri müracaatı
    Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatı
    Canlı Müzik İzin Dilekçesi
 Ruhsatlandırma işlemlerine ait ücretler
 Online İşyeri Ruhsat İşlemleri
 Firma Ruhsat Sorgulama


SIHHİ İŞYERLERİ ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN

İSTENEN BELGELER


Başvuru Formu

İtfaiye Raporu

Kira Sözleşmesi,

Ustalık  Belgesi (Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu kapsamına giren iş kollarından)

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından Sicil Belgesi (Şahıslar)

Oda Kayıt Belgesi(Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar)

Biosidal İşlem Formu(gıda işletmeleri için)

Hijyen Belgesi

Yapı Kullanma İzin Belgesine erişim içim kimlik paylaşım sistemi bilgisi, 

NOT : Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır