• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 Yetki Alanımız
 Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler
 Lpg otogaz ikmal ve akaryakıt istasyonları
    LPG Otogaz ikmal ve akaryakıt istasyonlarının devir işlemi
    LPG Otogaz ikmal ve akaryakıt istasyonlarının ruhsat işlemi
    Online Başvuru Belge Tamamlama Yeni
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 Sıhhi Müesseler
 Ruhsatlandırma işlemlerine ait ücretler
 Online İşyeri Ruhsat İşlemleri
 Firma Ruhsat Sorgulama


LPG OTO GAZ İKMAL VE AKARYAKIT İSTASYONU  AÇILMA RUHSATI BAŞVURUSU (DEVİR İŞLEMİ)

İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

TEMİN EDİLECEK YER

Başvuru Formu

http://www.konya.bel.tr/işyeriruhsatişlemleri

İtfaiye Raporu

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Devir Sözleşmesi

Devir eden firma ile yapılacak

Devir eden firmaya ait ruhsat aslı

 

Sorumlu Müdür sözleşmesi veya faaliyetin gösterileceği adrese ait sorumlu müdür belgesi

Nitelik, yetki ve sorumlulukları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde belirtilen personel

Son 1(bir) yıllık İmar Çapı

İlçe Belediyesi

TS 11939 - TS 12820 Belgeleri

Türk Standartları Enstitüsü

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Sigorta Şirketi

Tehlikeli madde faaliyet belgesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Çevre izin veya çevre izin ve lisans yazısı

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

Tanklara ait sızdırmazlık test kontrol raporları

Yetkili ölçüm firması

Deşarj İzin Belgesi (Araç Yıkama Ünitesi olanlar)

Koski Genel Müdürlüğü

Kira Sözleşmesi (Kiracı için)

 

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Sözleşmesi

e-Devlet çıktısı (imzalı)

LPG ve Akaryakıt Bayilik Sözleşmeleri

Dağıtım Firması

Çalışan sayısını belirtir sigorta işe giriş bildirgesi

SGK çıktısı Mali Müşavir onaylı

NOT: Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır