• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 Yetki Alanımız
 Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler
    Birinci sınıf GSM kapsamındaki tesisler
    Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Müracaatı
    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Mürcaatı
       Online Başvuru Formu Yeni
    Online Başvuru Belge Tamamlama Yeni
 Lpg otogaz ikmal ve akaryakıt istasyonları
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 Sıhhi Müesseler
 Ruhsatlandırma işlemlerine ait ücretler
 Online İşyeri Ruhsat İşlemleri
 Firma Ruhsat Sorgulama


AÇILMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER


1. SINIF GSM

Başvuru Formu

İtfaiye Raporu

Sorumlu Müdürün adı,soyadı,TC Kimlik Numarası ve sorumlu müdür sözleşme tarihinin beyanı

Yapı Kullanma İzin Belgesine erişim içim kimlik paylaşım sistemi bilgisi,

Kira Kontratı,

Yerleşim Planı ve İş Akım Şeması, 

ÇED olumlu belgesi ve raporu.

Çevre izin ve lisans belgesi,

Kapasite raporu.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Sözleşmesi (İşyeri tehlike sınıfına göre),

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası. (Yanıcı parlayıcı patlayıcı maddelerle çalışan işyerleri)

Geçiş yolu izin belgesi (İlçe Belediyesi İmar Md.lüğünden/Karayolları İl Md.lüğünden alınacak).

Sanayi siciline kayıt olduğuna dair yazı(Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınacak)

Çalışan Sayısını belirtir sigorta işe giriş bildirgesi.(firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.)

Hijyen belgesi    

Tank Test Raporu (LNG, LPG ve akaryakıt depo/tankları olan firmalar                       için)   

Biosidal İşlem Formu(gıda işletmeleri için)


NOT : Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır