• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 Yetki Alanımız
 Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler
    Birinci sınıf GSM kapsamındaki tesisler
    Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Müracaatı
       Online Başvuru Formu Yeni
    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Mürcaatı
    Online Başvuru Belge Tamamlama Yeni
 Lpg otogaz ikmal ve akaryakıt istasyonları
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 Sıhhi Müesseler
 Ruhsatlandırma işlemlerine ait ücretler
 Online İşyeri Ruhsat İşlemleri
 Firma Ruhsat Sorgulama


YER SEÇİMİ ve TESİS İZNİ İÇİN İSTENİLEN BİLGİ ve BELGELER

·Dilekçe
·Başvuru Formu
·Çevre kirliliğini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporu
·Tesisin kurulacağı yerin onaylı plan ve imar durumunu gösteren belge ( İlçe Belediyesi İmar  Müdürlüğünden alınacak ve imar çapı son bir yıllık olacak)
·Tesisin kurulacağı yere ait aplikasyon planı, vaziyet planı (İlgili İlçe Belediyesi tarafından tasdik edilecek)
·Yerleşim planı
·Kira Sözleşmesi
·İş akım şeması ve açıklama raporu,
·Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi (Karayolları kenarında yapılacak tesisler)NOT : Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır