• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 Yetki Alanımız
    Yetki Şeması
 Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler
 Lpg otogaz ikmal ve akaryakıt istasyonları
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 Sıhhi Müesseler
 Ruhsatlandırma işlemlerine ait ücretler
 Online İşyeri Ruhsat İşlemleri
 Firma Ruhsat Sorgulama


Belediyemiz mücavir alanı içerisinde, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile kurulmuş organize sanayileri dışında faaliyet gösteren;
   ·Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin,
   ·LPG,LNG ikmal ve akaryakıt istasyonlarının,
   ·Açık ve kapalı otoparkların,
   ·Mülkiyeti belediyemize ait işyerleri ve işletmesi belediyemizce yapılan sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları verilmektedir.
İşlemler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı İşyeri Ruhsat ve
Denetim Şube Müdürlüğü nezdinde yürütülmektedir.

 

 


Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır