• Kültür ve Tarih Şehri
 • Bilim ve Kongre Şehri
 • Eğitim ve Spor Şehri
 • Kalkınmada Öncü Şehir
 • Huzur Şehri
 • Çevre Dostu Şehir
 • Tarım ve Sanayi Şehri
 • Ulaşımda Model Şehir
     
 2018 Yılı Meclis Toplantıları
    10 Aralık 2018
    12 Kasım 2018
    08 Ekim 2018
    10 Eylül 2018
    13 Ağustos 2018
    9 Temmuz 2018
    11 Haziran 2018
    14 Mayıs 2018
    3 Mayıs 2018
    9 Nisan 2018
    12 Mart 2018
    12 Şubat 2018
    08 Ocak 2018
 2017 Yılı Meclis Toplantıları
 2016 Yılı Meclis Toplantıları
 2015 Yılı Meclis Toplantıları
 2014 Yılı Meclis Toplantıları
 2013 Yılı Meclis Toplantıları
 2012 Yılı Meclis Toplantıları
 2011 Yılı Meclis Toplantıları
 2010 Yılı Meclis Toplantıları
 2009 Yılı Meclis Toplantıları
 2008 Yılı Meclis Toplantıları
 2007 Yılı Meclis Toplantıları
 2006 Yılı Meclis ToplantılarıArama

 

  G Ü N D E M                     :

  17.08.2018 tarihli birleşime ait Meclis müzakere ve karar zabtının özeti.

 

 1. Meram İlçe Belediyesinin 2018 Mali yılı gider bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 2. 10. İcra Dairesi marifetiyle satılacak Sille Mahallesindeki gayrimenkulün ihalesine girilebilmesi için yetkilendirme yapılmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Belediyemiz ile Karapınar Belediye Başkanlığı arasında ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24620 ada,  1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24621 ada, 1 nolu parsel ile 24622 ada, 1 ve 2 nolu parseller ve 24621 ada, 2 nolu parsel ile 24622 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 232 ada, 24 ve 25 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21668 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24480 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21791 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 17874 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B05-D-2-C (27 K IV) pafta,15604 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B15-A-1-A (20 J I) pafta, 42317 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 13. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sızma Fevzi Çakmak Mahallesi, L28-C20-D-1-B (36 J II) pafta, 214 ada, 28, 29 ve 30 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 14. Tuzlukçu İlçesi, Orta Mahallesi, 453 ada 5 parsel ve 453 ada 6,7,8,9 nolu parseller arasında kalan yaya yolunun yeniden düzenlenmesine dair imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  
 15. Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahallesi, 546 ada 1 parsel ve 543 ada 1 parsel arasında kalan yaya yolunun yeniden düzenlenmesine dair imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahallesi, 560 ada 1 parsel ve 561 ada 1 parsel arasında kalan yaya yolunun yeniden düzenlenmesine dair imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Ereğli İlçesi, Toros Mahallesinde 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu teklifi,
 18. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İl genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan olarak ilan edilen muhtelif yerlerde imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,    
 19. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 354 ada, 15 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Tepeköy Mahallesi, 138 ada 83 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Avşar Mahallesi, 101 ada 74 parsel ile ilgili olarak imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Çamlık Mahallesi, 146 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, İlmen ve Kıreli Mahallelerinde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 863 ada, 81 ve 82 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 577 ada 2 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak ayrılan bölgede düzenleme yapılması teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Karakışla ve Sazlıpınar Mahallelerinde 16.06.2017 tarih ve 597 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 1355 ada 7 parsel ve 1354 ada 11 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, Pozantı Sokakta ve 21791 adanın güneyinde kalan alanda Eğitim Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 5389 ada 37,39,41 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada 23 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin 2017/726 Esas nolu kararının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, 1976 ada 7 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Güzelyayla Mahallesinde Konut Alanı ve Park Alanları ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi,  2593 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18725 ada 11 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 37593 ada 4 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28913 ada 8 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 43641 ada, 5 parsele ile imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 14961 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesi, 2929 ada 42 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi, 3798 ada 2 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Çat Mahallesi, 539 parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır