• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 2018 Yılı Meclis Toplantıları
 2017 Yılı Meclis Toplantıları
 2016 Yılı Meclis Toplantıları
    12 Aralık 2016
       Komisyon Raporu
    14 Kasım 2016
    10 Ekim 2016
    19 Eylül 2016
    08 Ağustos 2016
    11 Temmuz 2016
    13 Haziran 2016
    09 Mayıs 2016
    11 Nisan 2016
    14 Mart 2016
    08 Şubat 2016
    11 Ocak 2016
 2015 Yılı Meclis Toplantıları
 2014 Yılı Meclis Toplantıları
 2013 Yılı Meclis Toplantıları
 2012 Yılı Meclis Toplantıları
 2011 Yılı Meclis Toplantıları
 2010 Yılı Meclis Toplantıları
 2009 Yılı Meclis Toplantıları
 2008 Yılı Meclis Toplantıları
 2007 Yılı Meclis Toplantıları
 2006 Yılı Meclis ToplantılarıArama

12 Aralık 2016 Meclis Gündemi

1-  Kadınhanı İlçe Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-  Boruktolu İlçesindeki gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-  Derbent İlçesindeki gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-  10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-  Akşehir İlçesi, Altuntaş Mahallesi, 19L2A ve 20L3D paftalar, 225 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-  Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 22L4 pafta, 929 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-  Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4C pafta, 132 ada, 20 nolu parselin bulunduğu imar adası ve parselin kuzeybatısındaki imar adasında 18 metrelik yol güzergâhı ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-  Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50L1C pafta, 842 ada, 15 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9-  Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4D pafta, 276 ada, 9 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-  Çumra İlçesi, Kuzucu Mahallesi, N28B2B pafta, 2184 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-  Ereğli İlçesi,  Orhangazi Mahallesi, M32D22D1A pafta, 3020 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12-  Ereğli İlçesi, Ziyagökalp Mahallesi, M32D22A3C pafta, 2412 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-  Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A3A pafta, 788 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14-  Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A3C pafta, 31264 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15-  Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A2D pafta, 32441 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16-  Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B ve M29A13C4C pafta, 24623 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17-  Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4C pafta, 24624 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18-  Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24D1D ve M28B24D2B pafta, 27641 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,,

19-  Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21D2B pafta, 23037 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20-  Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, M29A21D4B pafta, 23286 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21-  Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A3D pafta, 37483 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22-  Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24D4A pafta, 27726 ada, 1 no.lu parsel ve Çarıklar Mahallesi, M29D07D3B pafta, 39084 ada, 56 no.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23-  Meram İlçesi, Dere Camikebir Mahallesi, M28A14D4B pafta, 4256 ada, 2 no.lu parsel ve 2594 ada 372 no.lu parsel kısmen konut alanıyla hamurlu kaldığından, 4256 ada 2 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24-  Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21D2B pafta, 22957 ada, 1 no.lu parsel ve 23052 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25-  Meram İlçesi, Ahmet Özcan Caddesi’nin kuzeyinde Meram Master Planı olarak nitelendirilen alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23/09/2016 tarih ve 935 sayılı kararı ile onaylı Nazım Master Plan Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26-  Meram İlçesi, Ahmet Özcan Caddesi’nin güneyinde Meram Master Planı olarak nitelendirilen alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.09.2016 tarih ve 936 sayılı kararı ile onaylı Nazım Master Plan Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27-  Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C2D pafta, 23682 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,,

28-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-2-A pafta, 29128 ada 1 parsel ve Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-A-1-A pafta, 42317 ada 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-10-C-4-D pafta, 2789 ada 367 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30-  Selçuklu İlçesi, genelinde muhtelif yerlerinde trafo yerleri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31-  Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A2B pafta, 15542 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32-  (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Bütününde; 1/5000 ölçekli imar planı plan notlarında fırınlar, düğün salonları, 2 katlı konut alanlarının zemin katlarında ticaret yapılması ve tarımsal amaçlı silo yapımları ile ilgili düzenleme yapılması dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33-  (Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 791 sayılı kararıyla onaylanan Merkez Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 948 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34-  (Büyükşehir Belediyesi) Kentin belli noktalarında Trafiğe kapalı Alanlarda ATM yerlerinin seçiminin yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35-