engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 KONOISE
 Çevresel Gürültü
 Gürültü Haritalama Hakkında Genel Bilgiler
    Haritalama Kapsamı
    Gürültü Kaynakları
    Karayolu Gürültüsü
    Demiryolu Gürültüsü
    Sanayi ve Eğlence Gürültüsü
    Maruziyet Analizi
    Gürültü Haritaları
 Eylem Planları
 Gürültüyü Azaltmak İçin Önlemler
 Raporlar


GÜRÜLTÜ HARİTALAMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Günümüzde gürültü haritaları, çoğunlukla üç boyutlu dijital yükseltileri, trafik akışı ve kompozisyonu ile meteorolojik koşullar gibi bilinen veya tahmin edilen parametrelerin hesaplanması sonucu elde edilirler. Genellikle bütün alanlar için gerekli tüm veriler bulunamayabilir. Bununla birlikte, bu tür hesaplamalar için belirsizlik bilgileri nadiren bulunabilmektedir. Ayrıca, yasal zorunlulukların nasıl karşılanacağına dair yönlendirmede de eksiklik olabilmektedir. Sonuç olarak, modeli gerekli girdi verileriyle çalıştırabilmek için belirli kabuller yapmak ve stratejiler belirlemek gerekebilir. Bu sebeple, çalışma alanındaki belirli noktalarda model doğrulaması için genellikle kısa süreli ölçümlerin sonuçları kullanılır

Gürültü haritaları, sınırlı alanlarda akustik ölçümlere dayalı elde edilen sonuçlarla hazırlanabileceği gibi, sesin ortamda yayılması sırasında yansıtıcı yüzeyler, engeller, saçıcı köşeler, yutucu zemin gibi çeşitli fiziksel elemanların ve atmosferik koşulların etkileri dikkate alınarak hesaplama yöntemi ile de hazırlanabilmektedir

ÇGDYY’ne göre, yerleşim alanları içerisinde yer alan işletme, tesis, atölye, imalathane, eğlence yeri ve benzeri alanların gürültü haritalarında TS ISO 9613-2 standardının, karayolu trafiği gürültüsü için Fransız ulusal hesaplama yöntemi olan “NMPB–Routes–96  (SETRA–CERTU–LCPC–CSTB)”nin ve demiryolu gürültüsü için Hollanda ulusal hesaplama yöntemi “Reken–Meervoorscrift Railverkeer slawaai-96” hesaplama yönteminin kullanılması öngörülmektedir.

 

Spesifik bir çevrenin geometrik ve fiziksel haritalarıyla tarif edilen gürültü konturları, farklı gürültü kaynakları (havalimanları için ECAC, sanayi tesisleri için ISO 9613, demiryolu için RMRS ve karayolu için NMPB) için kullanılan tahmin modelleri ile elde edilirler.

www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 129.121 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 265.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır