KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIK SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2018-2019 Eğitim Desteği Başvuru Kılavuzu
İLKOKUL – ORTAOKUL VE  LİSE  ÖĞRENCİLERİ İÇİN

A – EĞİTİM DESTEĞİ KATEGORİLERİ

1.     Öksüz (Anne vefat),Yetim (Baba vefat) olan öğrenciler,   

2.     Şehit veya Gazi çocuğu olan öğrenciler,   

3.     %40 ve üzeri engelli raporu olan öğrenciler,  

4.     Anne babası mahkeme kararıyla ayrı(boşanmış) olan öğrenciler,

5.     8.Sınıf LGS sınavına göre Türkiye Geneli % 0,1 dilimde olan öğrencilere (Geçen yıllarda TEOG(Türkiye Geneli % 0,1 dilim) SBS ve OKS’de  İlk 1000’e giren Eğitim desteği alan/almayan öğrenciler dahil)


 B – EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

1.    2018 – 2019 Eğitim Yılında; yetim, öksüz, şehit veya gazi çocuğu, anne-baba mahkeme kararıyla ayrı olan, %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan öğrencilere ,8.Sınıf LGS sınavına göre Türkiye geneli % 0,1 dilimde olan öğrencilere (Geçen yıllarda TEOG(Türkiye Geneli % 0,1 dilim), SBSve OKS’de  İlk 1000’e giren Eğitim desteği alan/almayan öğrenciler dahil)

a) İl İçi: Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan toplam 31 ilçe ve mahallelerde örgün eğitim veren T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve lisede eğitime devam eden veya kayıtlı öğrenciler.

b) İl Dışı: Aileleri Konya Büyükşehir Belediyesi il sınırları içinde ikamet eden ve 8.Sınıf LGS sınavına göre Türkiye geneli % 0,1 dilimde olan öğrencilere (Geçen yıllarda TEOG(Türkiye Geneli % 0,1 dilim), SBS ve OKS’de  İlk 1000’e giren Eğitim desteği alan/almayan öğrenciler dahil)


2.     Yukarıdaki EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARINDAN BİRİSİNİ TAŞIYAN;

a)  Okula devam eden,

b)  Ağır engeli nedeniyle okula devam edemeyen, evde eğitim verilen ’’okulumuzda kayıtlı olup devamsız öğrencimizdir’’ yazılı öğrenci belgesi alabilen ağır engelli raporuna sahip öğrenciler,ancak okuldan uzaklaştırma veya yüz kızartıcı bir suçtan ceza almış öğrenciler başvuramaz.

 

3.    Eğitim Desteği Başvuru Şartlarından birisini taşımayan öğrenciler müracaat edemez.


 C- MÜRACAATTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-    Yanlış, hatalı, eksik, gerçeğe aykırı beyan bulunanlar Eğitim Desteği alamaz.

2-    Bu müracaatla vereceğimiz Eğitim Desteği 2018-2019 Eğitim- öğretim yılı için geçerlidir.

3-    Geçtiğimiz dönemlerde eğitim desteği verdiğimiz öğrenciler bu dönemde de alabilmeleri için ilan edilen tarihlerde istenilen güncel belgelerle yeniden müracaatlarını yapacaklardır. Gerekirse istenilen tüm belgeleri yeniden vereceklerdir. Uygun görülen ek belgeler de talep edilebilir.

4-    SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda), Meram Sevgi Evlerinde ve Kim-sev Yetiştirme Yurdunda ikamet eden ancak sadece Eğitim desteği kriterlerinden birine sahip  öğrenciler başvurabilir. 18 yaşından gün almamış öğrencilerin kayıtları ilgili kurumdaki resmî olarak yetkilendirilmiş kişiler tarafından yaptırılır ve bankamatik kart ve şifreleri ancak bu yetkili kişilere teslim edilir.  

 

 

 

D- EĞİTİM DESTEĞİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR

1-     Öğrencilerin “Eğitim Desteği” almak istemediklerine dair dilekçe vermeleri veya sözlü beyanları halinde bu taleplerine istinaden Eğitim Desteği kesilir. Kendi isteği ile Eğitim Desteği almaktan vazgeçenlere tekrar aynı Eğitim –öğretim yılı içinde tekrar talep etmeleri halinde “Eğitim Desteği” verilmez.

2-     Eğitim Desteği Başvuru Şartlarını birisini taşıyan ancak “Açık öğretim, Çıraklık Eğitim Merkezi, Ana Sınıfı, İş Eğitim Merkezi, Sadece Özel Rehabilitasyona devam eden ve %40 ve üzeri Engelli Olup Yatılı Devlet Yurdunda Kalan” öğrencilere “Eğitim Desteği” alamaz.

 

3-     Eğitim desteğinin iptal veya pasif edilmesi hususunda; 

a-   Eğitim Desteğinin verilmeye başlandığı tarihten itibaren ardışık üç ay içinde Merkez (Selçuklu – Meram – Karatay) ilçelerde okullarına devam eden öğrencilerimizin velayet sahiplerinden bankamatik kartını almayan ve paralarını kurumumuz tarafından açılan Vakıfbank hesabından çekmeyenlerin “Eğitim Destek”leri iptal edilir.

b-   Merkez ilçe dışındaki (Selçuklu – Karatay – Meram hariç) okullarına devam eden öğrencilerimizin eğitim desteğinin verilmeye başlandığı tarihten itibaren ardışık dört ay içinde velayet sahibi adına PTT hesabına yatırılan paralarını çekmeyenlerin “Eğitim Destek”leri iptal edilir.Eğitim Desteği Komisyonunun iptal kararı veya eğitim desteği verilemeyecek herhangi bir sebepten pasif edilen öğrencilerimiz, takip eden aylarda öğrencinin velayet sahibi “Eğitim Desteği” tekrar talep ederse “Yeni Kayıt”olarak değerlendirilir ve gerekli belgeleri yeniden güncel olarak teslim etmek durumundadır.

4-     Eğitim desteğinin iptal veya pasif edilmesi hususunda;

a-     Alınan belgeler geri verilmez

b-     Eğitim Desteği üzerindeki tasarruf sadece “Eğitim Desteği” uygun görülen öğrenci tarafından kullanılabilir. Başkasına devredilemez.

 

5-     2018 – 2019 Eğitim –öğretim yılı  Eğitim Desteği Kategorilerinden birisine  şartları tutan öğrenciler başvurularını;

A-   Merkez (Selçuklu – Meram – Karatay) ilçelerde okullarına devam eden öğrencilerimizin resmî velayet sahipleri bizzat yapacak ve evraklarını aşağıda adresi belirtilen Eğitime Destek Büromuza teslim edecekler ve başvuru anında inceleme ve onay işlemi yapılacaktır. Büromuza Fax  kargo veya  posta yolu ile başvuru yapılamaz ve gönderilen evraklardan sorumluluk kabul edilmez.

B-   Merkez ilçe dışındaki (Selçuklu – Karatay – Meram hariç) okullarına devam eden öğrencilerimiz ise resmî velayet sahipleri tarafından okul yetkililerine istenilen belgelerle başvurularını yapacaklardır. Başvuruda gerekli belgeleri okul yetkilileri Büyükşehir Belediyesi Yazı işleri Kararlar Daire Başkanlığına resmî yazışma ile gönderecekler ve tarafımızdan inceleme ve onay işlemi yapılacaktır.

6-    Veliler beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış bilgi verildiği, öğrencinin okul yönetiminden okuldan uzaklaştırma cezası aldığı veya okulla ilişkisinin kesildiği, sabıka kaydı tespit edildiği, evrakların teslimatı ve ödemeler sırasında öğrencinin görevlilere karşı gayri ahlaki bir davranışta bulunduğu ve bunun zabıta kaydı ile tevsik edildiği hallerde, öğrencilerin 2018 - 2019 Eğitim Desteği sonuçlarına ilişkin kendisi ile ilgili uygun görülen durumlar geçersiz sayılır.

7-    Eğitim Desteği verilmeye başlayan öğrencilerden yıl içerisinde Konya'dan diğer illere nakil olanlar, okuldan uzaklaştırma, yüz kızartıcı suç işleyen, yıl donduran öğrenciler, okul, adres ve iletişim bilgilerinin değişiklik durumlarını tarafımıza bildirmek zorundadırlar. Durumlarını bildirmeyenlerin idaremizce tespiti halinde “Eğitim Desteği” kesilir.

8-    Genel müracaat bitiş tarihinden sonra eğitim-öğretim dönemi içinde kriterlere uygun öğrenciler “Eğitim Desteği Komisyonu” tarafından belirlenen tarihe kadar Eğitim Desteğine kayıtları kabul edilir. Sadece kayıt tarihini takip eden aylarda “Eğitim Desteği” verilir. Geriye dönük ödeme yapılmaz. 

 

E- EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEMEYECEK ÖĞRENCİLER:

1-    Büyükşehir Belediyesinin hizmet verdiği Konya il sınırı dışındaki ilkokul, ortaokul ve lise okullarına devam eden öğrencilere,

2-    Mezun olan ve herhangi bir nedenle okulla ilişiği kesilen öğrencilere;

3-    Yabancı uyruklu öğrencilere,

4-    Kayıt donduran öğrencilere, “Eğitim Desteği” verilmez.


 F- GEÇEN YILDAN EĞİTİM DESTEĞİ ALAN ÖĞRENCİLERDEN GÜNCELLEME İÇİN  İSTENİLEN BELGELER:

a)    Geçen yıldan Eğitim Desteği alan; Güncel Yeni “Öğrenci Belgesi” ile aşağıda adresi belirtilen “EĞİTİME DESTEK BÜROSUNA” getirerek güncelleme yapacaklardır.

b)    %40 ve üzeri engelli rapora sahip olan öğrencilerden, rapor süresi bitmiş olan öğrenciler  “Yeni Öğrenci Belgesi” ve “öğrencinin %40 ve üzeri engelli oranını ve süresini belirten heyet onaylı yeni hastane raporunun fotokopisi ile aşağıda adresi belirtilen “EĞİTİME DESTEK BÜROSUNA” getirerek güncelleme yapacaklardır.

c)     Rapor süresi “SÜREKLİ” olan öğrenciler ise sadece “Yeni Öğrenci Belgesi” getirmeleri yeterlidir. 

EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN YENİ KAYIT DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLEN  BELGELER:

YETİM, ÖKSÜZ VE ŞEHİT ÇOCUĞU OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

1-       Öğrenci Belgesi,

2-        Öğrenci adına Açıklamalı Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği  

3-       Öğrencinin T.C. Kimlik Fotokopisi 1 adet,

4-       Velayet Sahibinin T.C. Kimlik Fotokopisi 1adet,

5-       Anne Baba her ikisi de vefatlar için Resmi Vasilik mahkeme kararı fotokopisi veya Resmi Vasinin diğer kişilere verdiği Noter Vekâletname Belgesi fotokopisi. 


ANNE BABASI MAHKEME KARARIYLA AYRI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

1-      Öğrenci Belgesi

2-      Öğrenci adına alınmış Nüfus Kayıt Örneği veya Velayetlerinin Kendine Ait Olduğunu Ve Nafaka Bağlandığını Beyan Eden Onaylı Mahkeme Kararı Fotokopisi,

3-      Öğrencinin T.C. Kimlik Fotokopisi 1 adet,

4-      Velayet Sahibinin T.C. Kimlik Fotokopisi 1adet,

 % 40 VE ÜZERİ ENGELLİ RAPORUNA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

1-      Öğrenci Belgesi,

2-      Para çekme işlemini yapacak, Velayet Sahibi TC Kimlik fotokopisi 1 adet,

3-      Öğrenci T.C. Kimlik fotokopisi 1 adet,

4-      %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan öğrenci için  heyet onaylı hastane rapor fotokopisi.

GAZİ ÇOCUĞU OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

1-       Öğrenci Belgesi,

2-       Gazi Velinin Gazi Kimlik fotokopisi,

3-       Para çekme işlemini yapacak velayet sahibinin T.C. kimlik fotokopisi 1 adet,

4-       Öğrenci TC Kimlik fotokopisi 1 adet.

 

 

LGS 8.SINIF SINAVI SONUCUNA GÖRE BAŞARI SIRASI "TÜRKİYE GENELİ " %0,1'LİK DİLİMDE OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

1-  Öğrenci Belgesi,

2-  Para çekme işlemini yapacak Velayet Sahibinin T.C. Kimlik fotokopisi 1 adet,

3-  Öğrenci T.C. Kimlik fotokopisi 1 adet,

4-  8.Sınıf LGS Sınav Sonuç Belgesi (Türkiye Geneli " %0,1'lik dilimde olan öğrenciler için) internet çıktısı


H-BAŞVURU TARİHİ, YERLERİ VE ŞEKLİ:

Dönem Başı Müracaat Başlangıç ve Bitiş Tarihi     : 24 Eylül – 19 Ekim 2018

Eğitim Desteği yıl içi kayıtları                                 : Genel müracaat bitiş tarihinden sonraki  aylarda da “Eğitim Desteği Komisyonu” verdiği karar ile 17 Mayıs 2019 tarihine kadar güncelleme ve yeni kayıt başvuru yapılır.

Başvuru İlan ve Duyurular                                       : http://www.konya.bel.tr   

E-posta                                                                      : egitimyardimi@konya.bel.tr 

İrtibat    Tel                                                               : 0 332 353 94 92

 

                                                   --- ÖNEMLİ UYARI---

MERKEZ (SELÇUKLU – MERAM – KARATAY) İLÇELERDE OKULLARINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞVURU VE BELGE TESLİM YERİ VE ŞEKLİ:

1-İnternet adresinden(www.konya.bel.tr) ön-kayıt başvurusu yapılır,

2-İstenilen Evraklar:

EĞİTİME DESTEK BÜROSU : İHSANİYE MAH. MÜNECCİMBAŞI SOK.NO:5A SELÇUKLU-KONYA (Zindankale Katlı Otopark Altı Sosyal Kart Bürosu)

Adresine bizzat velayet sahibi tarafından elden teslim edilir.

 MERKEZ İLÇE DIŞINDAKİ (SELÇUKLU – KARATAY – MERAM HARİÇ) OKULLARINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞVURU VE BELGE TESLİM YERİ VE ŞEKLİ:

1-    İnternet adresinden(www.konya.bel.tr) ön-kayıt başvurusu yapılır,

2-    İstenilen evraklar teslim yeri

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM DESTEK BÜROSU : İHSANİYE MAH. MÜNECCİMBAŞI SOK.NO:5A SELÇUKLU-KONYA (Zindankale Katlı Otopark Altı Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Kart Bürosu)

 

 Not : Velayet sahibi bizzat kendisi öğrencinin devam ettiği okul yetkilisine ilgili belgelerle başvuracak ve okul yetkilisi resmî yazışma ile yukarıdaki adrese PTT ya da kargo ile gönderecektir.