• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 Bitkisel Atık Yağ Nedir?
 Bitkisel Atık Yağların Sağlık Üzerinde Etkileri
 Bitkisel Atık Yağların Çevre Üzerindeki Etkileri
 Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşümü
 Mevzuat
 Bitkisel Atık Yağlar İle İlgili Yapılan Çalışmalar
    Eğitim Faaliyetleri
    İş Yeri Denetimleri
    Toplama Sistemi
 Toplama Merkezleri
 Medya
 İletişim


Bitkisel Atık Yağlar İle İlgili Yapılan Çalışmalar

19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı ‘Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre Belediyelere kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirmek atık yağ toplama faaliyetlerini sürdürmek ve yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık ağların kanalizasyona dökülmesinin önlenmesi ile ilgili yetki ve görev verilmektedir.

Bu doğrultuda başkanlığımız

-          Eğitim Faaliyetleri

-          İş Yeri Denetimleri

-          Toplama Sistemleri

 

Kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

 


Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır