engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 Bitkisel Atık Yağ Nedir?
 Bitkisel Atık Yağların Sağlık Üzerinde Etkileri
 Bitkisel Atık Yağların Çevre Üzerindeki Etkileri
 Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşümü
 Mevzuat
 Bitkisel Atık Yağlar İle İlgili Yapılan Çalışmalar
 Toplama Merkezleri
 Medya
 İletişim


Mevzuat

Avrupa’da genellikle kızartma yağlarının toplam madde içeriğinin en fazla %24-25 değerine ulaşana kadar kullanımda kalmasına izin verilmektedir. Ülkemizde de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’ Kızartma Amacıyla Kullanılan Katı ve Sıvı Yağların Kontrolü Kriterleri Tebliği’’ ile kızartmalık yağların gıdadan çekilme süreçleri belirlenmiştir.

19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı ‘Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; Kullanılmış kızartmalık yağ üreten lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler ve tatil köyleri ile diğer benzeri tesisler, bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdürler. Bu yağların ücretsiz olarak geri kazanımcıya veya toplayıcılara teslim edilmesi esastır.

 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

 

 


www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 129.121 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 265.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır