• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 Yetki Alanımız
 Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler
 Lpg otogaz ikmal ve akaryakıt istasyonları
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 Sıhhi Müesseler
 Ruhsatlandırma işlemlerine ait ücretler
 Online İşyeri Ruhsat İşlemleri
    Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler
       Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Müracaatı
        İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Mürcaatı
       Ruhsat Belge Tamamlama
    Lpg otogaz ikmal ve akaryakıt istasyonları
    Hafta tatili çalışma ruhsatı
    Sıhhi Müesseler
 Firma Ruhsat Sorgulama


 
 
 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır