09 Temmuz 2018 Komisyon Raporu

  1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/91

Camilerin giriş katlarının bilgehane olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince 25 yıl süreli Belediyemiz ile İl Müftülüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

  1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        11.07.2018

Sayı  : 2018/92

Kadınhanı İlçesi, Meydanlı Mahallesi, 2087 parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

  1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        11.07.2018

Sayı  : 2018/93

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 4599 ada, 53 parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

  1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/94