• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

Genel Sekreter V.

H.Selim BÜYÜKKARAKURT

Bağlı Birimler
  Genel Sekreter Yardımcısı
  Genel Sekreter Yardımcısı
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
  Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
İletişim Bilgileri

GENEL SEKRETER GÖREV TANIMI
Konya Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin başkan adına Onun sorumluluğu ve direktifleri altında yürütülmesini sağlamak üzere bir Genel Sekreter ve iki Genel Sekreter Yardımcısı bulunuyor.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır