• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Hasan EROĞLU

Bağlı Birimler
•  Şube Müdürlüğü
•  Teftis Kurulu Şube Müdürlüğü
İletişim Bilgileri

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI
Büyükşehir Belediye Başkanının emir ve onayı üzerine; Konya Büyükşehir Belediyesi merkez birimleri ve bağlı kuruluşları ile başkanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan işletme ve kuruluşların çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını mali ve hukuki açıdan teftiş etmek, denetlemek, Büyükşehir Belediyesine bağlı birim ve kuruluşlar ile tüm işletmelerinin teftişinin etkin bir biçimde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır