KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

GÖREV TANIMI

Büyükşehir Belediye Başkanının emir ve onayı üzerine; Konya Büyükşehir Belediyesi merkez birimleri ve bağlı kuruluşları ile başkanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan işletme ve kuruluşların çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını mali ve hukuki açıdan teftiş etmek, denetlemek, Büyükşehir Belediyesine bağlı birim ve kuruluşlar ile tüm işletmelerinin teftişinin etkin bir biçimde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.