Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmülk İlmi Toplantısı Yapıldı