KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

“Kadına Şiddete Hayır, Sevgi ve Hoşgörüye Evet” Mutabakat Metni İmzalandı

10.12.2011 15:27
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’daki 26 sivil toplum kuruluşu ile “Kadına Şiddete Hayır, Sevgi ve Hoşgörüye Evet” isimli ortak mutabakat metni imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, nedeni ne olursa olsun ayrımcılığın zulüm olduğunu belirterek, “Mevlana terbiyesinden geçmiş Konyalılar aile içi şiddete sessiz kalmamalı” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, Konya’daki 26 sivil toplum kuruluşu ile “Kadına Şiddete Hayır, Sevgi ve Hoşgörüye Evet” isimli ortak mutabakat metni imzaladı.

Kültürpark girişinde düzenlenen programa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile Konya’daki kadın derneklerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Önemli bir sosyal probleme işaret etmek, bu konudaki işbirliğini açıklamak ve kampanya başlatmak üzere bir araya geldiklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen evrensel insan haklarının tam olarak teminat altına alındığının söylenemeyeceğini vurguladı.

AYRIMCILIK ZULÜMDÜR

Dünya üzerinde ayrımcılıkların devam ettiğini, nedeni ne olursa olsun ayrımcılığın zulüm olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Cinsiyet ayrımcılığı da zulümdür. Bugün buradan Kadına Karşı Şiddete Hayır kampanyasını başlatıyoruz. Türkiye’de çok faydalı, yerinde bir sorumluluk olarak başlatılan bu kampanyaya Konya olarak katılıyoruz. Burada bulunan kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte bir bildirgeye imza atacağız” dedi.

AİLE İÇİ ŞİDDETE SESSİZ KALMAYALIM

Konya’nın şiddet haberleri ile anılmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren Başkan Akyürek, şöyle devam etti: “Konya’da asla böyle görüntüler yaşanmamalı, aile içi şiddet olmamalı, parçalanmış ailelerin, mağdur edilmiş insanların, kimsesiz bırakılmış çocukların vebalini kimse üstlenmemeli. Toplum olarak bizler de duyarlılıkla bu kampanyaya katılmalıyız. Tüm Konya halkı, Mevlana terbiyesinden geçmiş Konyalılar aile içi şiddete sessiz kalmamalı. Kendisi de bu olayın asla faili ya da mağduru olmamalı, komşusundaki olaya da müdahale etmeli, çevresini uyarmalı.”

Sivil toplum kuruluşları ile düzenli toplantılar yaparak konuyla ilgili gelişmeleri takip edeceklerini vurgulayan Başkan Akyürek, mutabakat metni konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının alması gereken tedbirler konusunda da çalışma yapacaklarını ifade etti. Bşakan Akyürek, duyarlılık gösterip toplantıya katılan ve işbirliği içinde çalışmayı kabul eden tüm kuruluşlara teşekkür etti.

MUTABATAK METNİNİ İMZALAYANLAR

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Aile Derneği, Anne Çocuk Eğitimi Derneği, Basiret Hanımlar Derneği, Betül Hanımlar Dostluk ve Çevre Derneği, Cinsel Eğitim Derneği, Çağdaş Aile Derneği, Çalışan Bayanlar Sağlık Eğitim Kültür Derneği, Emrem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gönül Bağı Kız Çocuklarını Koruma Derneği, Güldalı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, HUDER, İnsan Hakları ve Özgürlükleri Derneği, Kadınları Girişimciliğe Teşvik ve Dayanışma Derneği, Kardelen Derneği, Kimsesiz Kız Çocuklarını Koruma Derneği, Konya Barosu, Ravza Eğitim Vakfı, Ribat Eğitim Vakfı, Şefkat-Der, Türk Anneler Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Türk Kadınları Kültür Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Tek Ebeveynli Aileleri Destekleme Derneği, Veren El Derneği’nin imzaladığı, Başkan Tahir Akyürek tarafından okunan mutabakat metni şöyle:

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARASINDA MUTABAKAT

Kadına şiddete hayır! Sevgiye, hoşgörüye evet!

Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayınlandığı gün.

İşte bu bildirgenin birinci maddesinde, “Bütün insanlar özgür; onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar” denilmektedir.

Yine aynı bildirgenin beşinci maddesi, “Hiç kimse işkenceye, acımasız, insanlık dışı onur kırıcı ceza ya da muameleye uğratılamaz” şeklindedir.

Biz de Konya’dan, Hz. Mevlana’nın şehrinden ve onun dilinden diyoruz ki:

“Ben bu çalışıp çabalama dünyasında iyi huydan daha güzel bir ehliyet görmedim.”

“Öfke ve şehvet insanı şaşı yapar, rûhu doğruluktan ayırır.”

“Kin (duygusu) gelince hünerler görünmez olur, gönülden göze yüz perde iner.”

“Kızgınlık cehennem ateşinin tohumudur. Kendine gel de şu cehennemini söndür.”

İşte yukarıda ifadesini bulan sözlerden hareketle Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; Sayın Başbakan’ımızın da imzaladığı mutabakatta kaydedildiği gibi;

Kadına yönelik her türlü şiddetin;

-Acı ve ıstırap veren, yaşam hakkını tehdit eden, temel bir insan hakkı ihlali olduğuna

-Toplumu derinden yaralayıp zayıflattığına, aile birliğini zedeleyip, anne ve çocuk sağlığını bozan son derece önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna

-Kadına yönelik şiddetin katı töre, gelenek gibi hiçbir gerekçe ile asla meşrulaştırılamayacağına…

İnanıyoruz.

Hayat arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, annelerimiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımız, kadınlar; bu toplumun yarısını oluşturan erkeklerle aynı haklara sahip bireylerdir.

Bu nedenle;

Kadına yönelik şiddete ortak olmayacağız, seyirci kalmayacağız…

Kadına yönelik şiddete son vermek için el ele verelim…

Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yapmak üzere

KARARLIYIZ, BİZ DE VARIZ…

İşte bu noktadan hareketle; Konya’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve özellikle kadınlar adına çalışma yapan dernekler arasında mutabakat metni imzalıyoruz. Bu metin ile amacımız; şiddetten, kaba kuvvetten uzak, Mevlana hoşgörüsü ikliminde buluşmuş bir toplumun tesisine katkıda bulunmaktır.

MUTABAKAT

Bu Mutabakat, bundan böyle “Taraflar” olarak anılacak olan, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya’da faaliyet gösteren ve aşağıda isimleri yer alan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasında imzalanmıştır.

Madde I

Amaç

1.1. Bu Mutabakatın amacı, Taraflar arasında, tek bir konuya münhasır olmaksızın, ortak çalışma alanlarında yapılacak işbirliğinin çerçevesini belirlemek ve bu işbirliğini kolaylaştırmaktır.

Madde II

İşbirliği Yapılacak Alanlar

2.1. Taraflar, aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında işbirliği yapmak konusunda anlaşmışlardır:

a. Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında şiddet analizinin yapılması tanıtımı ve güncellenmesi amacıyla, sivil toplum ve akademik çevrenin de katılımıyla bir toplantı düzenlenmesi.

b. Konya Büyükşehir Belediye ile STK’lar işbirliği halinde “Şiddet” unsurunun azaltılması hakkında birlikte çalışması.

c. Mutabakatın uygulama süresi içinde Tarafların anlaşacağı diğer ilgili aktivitelerin yürütülmesi.

d. 7 gün 24 saat mağdur kişiye cevap veren danışma merkezinin hayata geçirilmesi.

e. Alo 183 Sosyal Hizmet Danışma Hattının tanıtımının yapılması.

f. Şiddet, sevgi, merhamet konulu kısa filmlerin çekilmesi ve medyada yer alması ile birlikte söz konusu alanlara ilişkin afiş, billboard, broşür ve CLP çalışmalarının yapılması ve yayınlanması.

g. Kadınlara ve erkeklere özel KOMEK’lerde iletişim dili dersi verilmesi.

h. Sığınma evlerinde kalan kadınlara KOMEK bünyesinde meslek edindirme kurslarının verilmesi.

ı. Evlenecek çiftlere özel kurs düzenlenmesi ve kurs sonrası başarılı olan kursiyerlere evlilik sertifikasının verilmesi.

i. Çıraklık Eğitim Merkezi’ne devam eden öğrencilere yönelik Şiddet konulu seminerlerin verilmesi.

Madde III

Karşılıklı Danışma ve Bilgi Paylaşımı Konya Büyükşehir Belediyesi ve STK’lar birbirlerini düzenli şekilde bilgilendirecek ve birbirlerine danışacaklardır.