• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
      

KONYA BAHÇESİ EXPO 2016

Toplamda 11.500 öğrenciye eğitim verecek olan bu projenin amaçlarından biriside genç nesillere tohum bilinci aşılayarak gelecek için daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya sağlamaktır. 1. Döneminde 3.500 öğrenciye eğitim veren bu projede çocuklara ilk olarak tohum ve çevre bilinci anlatıldıktan sonra ikinci aşamada tohum topları yaptırılmıştır ve son olarak Bahri Bağdaş Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışılarak çocuklarımıza tohum ekimi yaptırılmıştır. Proje kapsamında çocuklarımızın bölgelerinden topladıkları yerel tohumları ‘’Tohum Zarfları’’ içerisinde kurumumuza ulaştırıyorlar ve bu tohumlar Ulusal Gen Bankalarına gönderilerek laboratuvar ortamında incelenmesi yapıldıktan sonra öğrenci adına kayıt altına alınıyor ve gen bankasına kazandırılacak. Çocuklar hem güzel vakit geçirip hem de tohum bilici aşılayan bu proje EXPO 2016 Antalya çiçek ve çocuk temalı botanik sergisine sunulmuş ve 500 proje başvurusu içinden seçilen 40 projenin arasına girerek ‘’Şehirlerin En İyi Uygulamaları’’ adı altında sergilenmeye hak kazanmıştır.

EXPO 2016 HAKKINDA

EXPO halkı eğitmeyi, yeniliği paylaşmayı, ilerlemeyi teşvik etmeyi ve işbirliğini desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir etkinliktir. Diğer ülkeleri, şirketleri, uluslararası kuruluşları, özel sektör, sivil toplum ve halkı katılması için davet eden ev sahibi ülke tarafından organize edilir. EXPO'lar aynı zamanda en üst düzey karar alıcılardan çocuklara kadar uzanan katılımcı yelpazesinden dolayı, sıra dışı sergiler, diplomatik temaslar, iş toplantıları, kamusal tartışmalar ve canlı gösterilerle çok yönlü bir etkinlik sunar.

Toplamda 11.500 öğrenciye eğitim verecek olan bu projenin amaçlarından biriside genç nesillere tohum bilinci aşılayarak gelecek için daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya sağlamaktır. 1. Döneminde 3.500 öğrenciye eğitim veren bu projede çocuklara ilk olarak tohum ve çevre bilinci anlatıldıktan sonra ikinci aşamada tohum topları yaptırılmıştır ve son olarak Bahri Bağdaş Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışılarak çocuklarımıza tohum ekimi yaptırılmıştır. Proje kapsamında çocuklarımızın bölgelerinden topladıkları yerel tohumları ‘’Tohum Zarfları’’ içerisinde kurumumuza ulaştırıyorlar ve bu tohumlar Ulusal Gen Bankalarına gönderilerek laboratuvar ortamında incelenmesi yapıldıktan sonra öğrenci adına kayıt altına alınıyor ve gen bankasına kazandırılacak. Çocuklar hem güzel vakit geçirip hem de tohum bilici aşılayan bu proje EXPO 2016 Antalya çiçek ve çocuk temalı botanik sergisine sunulmuş ve 500 proje başvurusu içinden seçilen 40 projenin arasına girerek ‘’Şehirlerin En İyi Uygulamaları’’ adı altında sergilenmeye hak kazanmıştır. Expo Antalya 2016 Botanik Sergisinde 750 m2’lik bir alanda ‘’Konya Bahçesi’’ adıyla projesini tanıtan Konya Büyükşehir Belediyesi hem yerli hem de yabancı misafirlerimize tohum bilicinin yanı sıra Konyayıda tanıtmaktadır. Çocuklarımızın eğlenirken öğreneceği bir bahçe kurarak EXPO’daki misafirlerine tohum bilinci aşılamakta ve Konya’nın yerel tohumlarını diğer illere hatta ülkelere tanıtmaktadır. Bahçemizi ziyaret eden çocuklarımıza güzel vakit geçirmeleri için çeşitli etkinlikler yapılmakta, mikroskoplar ile farklı tohumlar incelenmekte, ilk bahçem ve tohumları tanıtan yapbozlar gibi birçok hediye verilmektedir.

EXPO 2016 NEDİR ? EXPO halkı eğitmeyi, yeniliği paylaşmayı, ilerlemeyi teşvik etmeyi ve işbirliğini desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir etkinliktir. Diğer ülkeleri, şirketleri, uluslararası kuruluşları, özel sektör, sivil toplum ve halkı katılması için davet eden ev sahibi ülke tarafından organize edilir. EXPO'lar aynı zamanda en üst düzey karar alıcılardan çocuklara kadar uzanan katılımcı yelpazesinden dolayı, sıra dışı sergiler, diplomatik temaslar, iş toplantıları, kamusal tartışmalar ve canlı gösterilerle çok yönlü bir etkinlik sunar. Uluslararası Toplum için: EXPO işbirliği ve ilerleme için bir diyalog platformudur. EXPO insanlığın karşılaştığı temel sorunlara çözüm bulmak amacıyla tüm dünyayı bir araya getirir. Bu meydan okuma EXPO’nun temasını oluşturur. 2015 Milano’nun teması “Dünya’yı Beslemek, Yaşam için Enerji” ve Astana 2017’nin teması “Geleceğin Enerjisi” olacaktır. Pratikte bu tema nasıl hedeflenir? Birincisi, bütün katılımcılara sergi alanı veya bir pavilyon inşa etme imkânı verilir. Bu alanlarda tecrübeleri, yenilikleri ve temayla ilgili fikirlerini sergilerler. Ayrıca düzenlenen diplomatik ve profesyonel toplantıların yanı sıra konferanslar, workshoplar, tartışmalar düzenlenir. Bunlar katılımcılara fikirleri değiştirme, çözümler bulma ve yeni işbirliği bağları kurma olanağı sağlar. Bu entelektüel teşvik sayesinde, EXPO’lar geleceğe ışık tutar. Örneğin 2010 Şangay, “Şangay Kılavuzu- 21.yüzyılda sürdürülebilir şehir gelişimi için bir rehber” çıkartılarak şehirlerde yaşam kalitesini artırmaya adanmıştır. 2012 EXPO Yeosu, Uluslararası Toplumu harekete geçirmek için “Yaşayan bir okyanus ve sahiller için Yeosu Bildirisi”ni çıkarmıştır. Halk için: EXPO eğitim ve eğlence deneyimidir. EXPO bir eğitim ve eğlenceyi birleştiren ve geniş bir sergi, aktivite ve gösteri çeşitliliği ortaya çıkaran bir deneyimdir. Yenilikçi mimarisi ile EXPO Alanı kendisi cazibe merkezidir. Fakat interaktif sergiler, çığır açan teknolojiler ve EXPO’nun yoğun kültürel programı gerçek anlamda unutulmaz bir tecrübe sağlar. EXPO’da tipik bir gün şu şekildedir: Dijital teknolojiler sayesinde Arktik Okyanusu üzerinde gezinti (Rus pavilyonu, Expo Yeosu 2012), flüt çalan robot gösterisini izleme(Expo Aichi 2005) ve gün içinde şehirlerde enerji yeterliliği konulu münazaraya katılım (Expo Astana 2017), bir Santana konseri dinleme (Hanover 2000) akşam Cirque du Soleil’in gösterisini izleme(Zaragoza 2008). Bu etkinliklerin başarısı ziyaretçilerin sayısıyla açıklanabilir. Hanover 2000’e 19 milyon, Aichi 2005’e 22 milyon ziyaretçi katılmış ve Shanghai 2010 73 milyon bilet satışıyla rekor kırmıştır. Ev sahibi ülke için: EXPO ülkenin markalaşması ve gelişmesi için bir araçtır. EXPO milyonlarca ziyaretçinin yanı sıra dünya liderleri ve karar mercilerini çekebilen birkaç etkinlikten biri olduğu için, bir ülkenin uluslararası arenada kilit bir aktör olarak imaj ve konumunu güçlendirmesi açısından bulunmaz bir fırsattır. 2000 yılında Hannover Expo’su Almanya’ya birleşmiş bir ülkenin yeni yüzünü dünyaya sunma imkanı sağlamıştır. Teması Geleceğin Enerjisi olan Expo 2017 Astana ile 23 yaşındaki Kazakistan Cumhuriyeti uluslararası cazibesini artırmayı amaçlamakta ve sürdürülebilir enerjilerin gelişimindeki oynadığı kilit rolünü pekiştirmektedir. EXPO aynı zamanda gelişimi teşvik etmenin mükemmel bir yoludur. Bu etkinlik altyapı gelişimini ulaşım ağı ve iskan kapasitesini artırır, istihdam ve iş olanakları yaratır, ayrıca ülkenin küresel iş ve yatırım çevresini geliştirir. Bu yerel ve ulusal gelişim EXPO alanının yeniden doğru bir şekilde kullanılmasıyla daha da artar. Etkinlik sonrası EXPO alanı bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına uyum sağlamak için dönüştürülür. Örnek olarak 1998 Lizbon Expo’su boş bir alan oluşturarak şehrin önemli bir ekonomi merkezi haline gelmiş ve Şangay Expo 2010 alanını büyük bir kültür ve eğlence sektörüne dönüştürmüştür. Katılımcılar için: EXPO uluslararası sosyal yardımlaşmaya ve ekonomik fırsatlara olanak verir. EXPO ülkeleri, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve şirketlerin katılımı ve onlara ayrılmış alan ve pavilyonlarıyla birlikte serginin bir parçası olmaları için ev sahipliği yapar. Katılımcılara başarıları, kültürleri ve ürünlerini vs. uluslararası ziyaretçilere sergileme fırsatı verir. Ülkelerin sadece uluslararası imajına değil aynı zamanda aktivitelerinin gelişmesine de katkıda bulunur. Bahçecilik EXPO'su, dünyanın gözlerinin çevrildiği gelecek nesillerin yaşama alanları, doğal kaynakları ve bunlara bağlı geçim kaynakları, sürdürülebilir kalkınma, yeşil yaşam gibi kavramların çocuklara aktarımı konularında, kentsel yaşamın çocuklara ve yeşile bıraktığı yer konusunda birlikte düşünme, çözümler üretme, dünyayla paylaşmada eşsiz bir fırsat sunmaktadır. EXPO'lar ülkelere ev sahibi ülke ve diğer ülkelerle işbirliği bağlarını güçlendirmekle birlikte kendi ürünlerini tanıtmalarını da sağlar. Şirketler etkinlik, diğer ülkelerle ve yatırımcılarla yapılan toplantı organizasyonlarına katılarak ve yeni bir seyirci kitlesi ile meşgul olarak pazarlarını büyütebilirler. Expolar ayrıca uluslararası kuruluşlara ve sivil topluma savundukları konularda farkındalığı artırmaları için fırsat verir.

EXPO TARİHİ Dünya Sergileri (EXPO), 19. yüzyılının ortalarından beri düzenlenen ve ülkeler arasındaki iletişime, diyaloga ve barışa katkı sağlayan uluslararası etkinliklerdir. Bir anlamda dünyanın kültür, tarih ve eğitim faaliyetleri olarak değerlendirilen bu sergiler, ülkeleri bir araya getirerek, daha iyi bir dünya için bilgi paylaşımını sağlamaktadırlar. Dünya Sergilerinin temel amacı, ticari ürünlerin tanıtılmasından ziyade, dünyanın geleceğine yönelik fikirlerin, kültürel zenginliklerin veya projelerin sergilenmesi, bilimsel ve kültürel birikimlerin paylaşılması, böylelikle yeni fikirlerin geliştirilebilmesine olanak sağlanması ve evrensel boyutta sosyo-kültürel gelişime katkıda bulunulmasıdır. Sergilerin, ev sahibi ülkenin/kentin özelliklerine uygun olmasına da dikkat edilmektedir. Dünya Sergileri, teknoloji, yenilik, çevre ile uyum gibi evrensel konulara odaklanmakta, sergileri gezenler için, ülkelerinin kültürel miraslarını koruyarak, modern yaşama dair beklentilerini karşılayabilecekleri imkanları sunmaktadırlar. Sergiler, 90-180 gün arasında açık kalmaktadır. Bu süre içinde, düzenlendiği kentle birlikte, bölgeye ve ülkeye olumlu etkileri olmaktadır. Sergiler, düzenlendikleri kentleri bir marka haline getirmektedir. Sergiler, yapıldıkları kentlere anıtsal yapılar da kazandırmaktadır. Paris’deki Eyfel Kulesi (La Tour Eiffel), Lizbon’daki Vasco de Gama Köprüsü (Ponte Vasco da Gama ), Brüksel’deki Atomium bu yapılardan bazı örneklerdir. Sergiler, sergi bittikten sonra da düzenlendiği kent için ayrı bir değer ve anlam taşımaktadır. Bugün Sevilla’daki sergi alanı, teknoloji üreten firmaların yer aldığı bir teknoparka dönüştürülmüş olup, kentin ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Dünya Sergileri, merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Sergiler Bürosu (Bureau International des Expositions-BIE) tarafından düzenlenmektedir BIE, her 5 yılda bir, evrensel bir temayla Dünya Sergisi (World Expo) , iki Dünya Sergisinin arasında ise özel bir temayla Uluslararası Sergi (International Specialized Expo) düzenlemektedir. BIE, 1960 yılından beri, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (International Association of Horticultural Producers-AIPH) bir ülke ve bir şehrin adaylığını kabul etmesinden sonra onayladığı Bahçecilik Sergisi’nin (International Horticultural Exhibitions)düzenlenmesini himaye etmektedir. BIE, üç yılda bir, süsleme sanatları ve modern mimari temasıyla düzenlenen Milano Sergisi’ni de (Milan Triennial Exhibition of Decorative Arts and Modern Architecture) himaye etmiştir. Ülkemiz, 5 Ekim 2004’de BIE’ye üye olmakla birlikte, 1851’den bu yana düzenlenen 63 Dünya Sergisi’nden, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 17’sine, Cumhuriyet döneminde de 17’sine katılmıştır. Türkiye’nin katıldığı Dünya Sergileri: 1851- Londra (İngiltere) 1862- Londra (İngiltere) 1867- Paris (Fransa) 1873- Viyana (Avusturya) 1876- Philadelphia (ABD) 1878- Paris (Fransa) 1880- Melburn (Avustralya) 1888- Barselona (İspanya) 1889- Paris (Fransa) 1893- Chicago (ABD) 1897- Brüksel (Belçika) 1900- Paris (Fransa) 1904- Saint Louis (ABD ) 1905- Liege (Belçika) 1906- Milano (İtalya) 1910- Brüksel (Belçika) 1915- San Francisco (ABD) 1935- Brüksel (Belçika) 1939- New York (ABD) 1949- Stokholm (İsveç) 1953- Kudüs 1953- Roma (İtalya) 1958-Brüksel (Belçika) 1962-Seattle (ABD) 1970-Osaka (Japonya) 1984-New Orleans (ABD) 1985-Tsukuba (Japonya) 1992-Seville (İspanya) 1993-Taejon (Kore) 1998-Lizbon (Portekiz) 2000-Hannover (Alm.) 2005-Aichi (Japonya) 2010-Şanghay (ÇHC) 2015-Milano (İtalya) Türkiye, ilk kez, 23 Nisan-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da “Çiçek ve Çocuk” temasıyla bir Uluslararası Bahçecilik Sergisi'ne ev sahipliği yapacaktır. Hazırlıklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile EXPO 2016 Antalya Ajansı tarafından yürütülmektedir. Sergi Genel Komiseri Büyükelçi Erdoğan Kök’tür. “Gelecek nesiller için yeşil bir dünya” hedefiyle düzenlenen EXPO 2016 Antalya’nın alt temaları “tarih”, “biyoçeşitlilik”, “sürdürülebilirlik” ve “yeşil şehir” olarak belirlenmiştir. Serginin sembolü, şakayık çiçeği; maskotları ise Yörük kıyafetli “Ece” ve “Efe” isimli iki çocuktur. “EXPO 2016 Antalya” 112 hektarlık bir alanda gerçekleştirilecektir. Expo alanında, ülke bahçelerinin yanısıra; Antalya’nın önemli simgelerinden olan tarihi Hadrianus Kapısı’nı sembolize eden Expo Kulesi, Türkiye’nin ilk Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi, Kongre Merkezi, Amfi Tiyatro, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan etkinliklerin düzenleneceği Çocuk Adası, çocuklar için Bilim ve Teknoloji Merkezi, aileler ve çocuklar için Kır Alanı, Expo Gölü, EXPO 2016 Antalya’nın sembol çiçeği şakayık şeklinde teras, Expo Tepesi, Expo Ormanı, Kültür ve Sanat Sokağı ile mimari kültürümüzün yansıtılacağı yiyecek-içecek mekanları yer almaktadır. Katılımcı ülkelere ait bahçeler, Sergi sonrasında da ziyaretçilere açık tutulacaktır.

Uluslararası tanıtıma katkı sağlamak,
Ulusal ve uluslararası çevre problemlerini ortaya koymak ve alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek,
Kentsel alanda yeşil yaşam alanları yaratmak,
Eko ve yeşil turizmi desteklemek,
Kente yeni altyapı kazandırmak
Kentin ekonomik gücünü artırmak,
Tarımsal potansiyeli ve endemik zenginliğimizi dünyaya tanıtmak.

EXPO 2016 Antalya, ülkemizi ve kentimizi hem konuk ülkeler ve uluslararası platformlarda, hem de sürdürülebilirlik gibi hayati bir kavram etrafında yapılanan ve faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum-kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bireyler nezdinde önemli bir noktada konumlandıracaktır.
EXPO 2016 Antalya, çevre ve sürdürülebilirlik alanında gezegenimizin geleceğine katkılarımız ve yatırımlarımız hakkında küresel bazda gelinen en son noktanın vitrini olacaktır. Her bir ülke, kendi bahçe kültürünü bizimle paylaşarak kültürel zenginliğimizi artıran bir görsel şölen sunarken, aynı zamanda küresel çevre sorunlarına ve çocuklarımıza hazırladığımız geleceğe dair çok önemli konuların da altını çizecektir. Bu bağlamda, EXPO 2016 Antalya gelecek nesillere bırakacağımız dünyada “yeşil” kavramına ve sürdürülebilirliğe, kentsel alanlarda kaybolan yeşil renge, yok olan bitki türlerine ve ormanlara, çölleşmeye, küresel ısınmaya, tükenen kaynaklar ve bunlarla birlikte yok olan geçim kaynakları ve yaşamlara değinecek ve bu sorunlara karşı alınacak önlemler ve çözümlere dair eşsiz bir küresel platform sunacaktır.
Ülkemizin tanıtımına sağlayacağı olumlu katkı yanında farklı bir alanda- doğa, çevre ve bahçecilik turizmi konusunda- yepyeni bir kitleyi de kentimize çekecek, turizm ürünlerini çeşitlendirecek, yerli ve yabancı turist hacmini artırarak kentin kalkınmasına, istihdamın ve refahın artmasına katkıda bulunacaktır.

Nasıl Ulaşırım?

Ana Sayfa > EXPO 2016 > Nasıl Ulaşırım?
EXPO 2016 ANTALYA Botanik Sergi Alanı, Antalya ili, Aksu İlçesi, Solak Köyü sınırları içerisi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) karşısında, şehir merkezine 17 km mesafede yer almaktadır.
Şehir Merkezi’nden EXPO 2016 Antalya’ya Geliş

EXPO 2016 Antalya alanına gelişler, tur otobüsleri, özel araç, taksi, belediye otobüsleri ve tramvay vasıtasıyla olacaktır.
Havalimanı'ndan EXPO 2016 Antalya'ya Geliş
EXPO 2016 Antalya alanına gelişler, tur otobüsleri, özel araç, taksi ve tramvay vasıtasıyla olacaktır.
1.Tramvay
Şehir merkezinden EXPO 2016 ANTALYA Botanik sergi alanına hafif raylı sistem ile ulaşım çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ziyaretçilerin EXPO sergi alanına daha hızlı ve rahat bir şekilde ulaşımı hedeflenmektedir.

• Tramvaya binebilmek için şehir içerisindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin dolum noktalarından Antalya Kart alabilirsiniz.
• Antalya Kart alabilecek dolum noktalarının bulunabileceği link; http://www.antalyakart.com.tr/

Tramvay Durağı

2.Belediye Otobüsleri
• Belediye otobüslerine binebilmek için şehir içerisindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin dolum noktalarından Antalya Kart alabilirsiniz.
• Antalya Kart alabilecek dolum noktalarının bulunabileceği link; http://www.antalyakart.com.tr/
• Telefonlarınızın Uygulamalar bölümünden (AppStore ve PlayStore) “Antalya Kart’’ uygulamasını indirebilir, online kart bakiye bilgisini öğrenip yükleme yapabilir, yolcu bilgilendirme sekmesinden hat/durak bilgisini alabilirsiniz.

• EXPO 2016 Antalya Sergi Alanına gelen otobüs numaraları;
AC03: EXPO’dan hareket edecek araçlar, gece 00.00'a kadar hizmet vermektedir.
Güzergah: SEALİFE ÖNÜ - 5M MİGROS ÖNÜ - MELTEM BULVARI - TARIK AKILTOPU CADDESİ - EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖNÜ - 100. YIL BULVARI - MARKANTALYA ÖNÜ - MEVLANA - ASPENDOS BULVARI - TEK KAVŞAĞI - HAVALİMANI ÖNÜ YOLU - AKSU - EXPO

AF04: EXPO’dan hareket edecek araçlar, gece 23.30'a kadar hizmet vermektedir.
Güzergah: SARISU DEPOLAMA MERKEZİNDEN ÇIKIŞ YAPARAK - ATATÜRK BULVARI - 5M MİGROS ÖNÜ - DUMLUPINAR BULVARI - OTOGAR KAVŞAĞI - ÖZDİLEK AVM ÖNÜ - ÇALLI KAVŞAĞI - GAZİ BULVARI - TEK KAVŞAĞI - HAVALİMANI ÖNÜ YOLU - AKSU - EXPO

LC07: EXPO'dan hareket edecek araçlar, gece 00.00'a kadar hizmet vermektedir.
Güzergah: SEALİFE ÖNÜ - 5M MİGROS ÖNÜ - SAKIP SABANCI BULVARI - KONYAALTI CADDESİ - CUMHURİYET MEYDANI - DOĞU GARAJI - METİN KASAPOĞLU CADDESİ - İSMET GÖKŞEN CADDESİ - TEKELİOĞLU CADDESİ - BARINAKLAR BULVARI - HAVAALANI CADDESİ - PTT CADDESİ - TESİSLER CADDESİ -MLARA TURİZM CADDESİ - KUNDU – EXPO

3.Tur Otobüsleri
Tur otobüsleri otobüs bindirme indirme alanlarında yolcu indirebilir.

4.Taksi
Expo 2016 Sergi Alanında 40 araçlık taksi durağı mevcuttur.

5.Özel Araçlar
Ziyaretçi araçları ana otopark, batı otoparkı ve kuzey sedde otoparkına park edebileceklerdir.

6.Bisiklet ve Motosiklet
Ana otopark alanı içinde bisiklet ve motosiklet park alanı mevcuttur.

***Engelliler için otopark alanları
Ana otopark alanında engelliler için işaretli park alanı mevcuttur

EXPO 2016 'DAN KARELER

www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 129.121 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 265.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır