UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu
KONYA
8 Eylül 2015

KONUŞMALAR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başkanlığı yürütülen UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi, 8 Eylül 2015 tarihinde Konya’da MEWA Bölgesi’nden birçok belediyeyi komitenin ilk toplantısında bir araya getirdi.

Akıllı Şehirler Komitesi’nin başkanlığını temsilen Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Yaşar İNCİKLİ akıllı şehirler üzerine bir tanıtımla başladı.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet DUMAN akıllı şehirler kavramı ve Akıllı Şehirler Komitesi hedeflerine dair bir konuşma yaptı. Belediyelerin komite içerisindeki rollerine değinen Genel Sekreter konuşmasında “MEWA Bölgesinden Akıllı Şehirler Komitesi üyeleri olarak sizlerden yeni teknolojilerin nasıl kullanacağını öğrenmelerine fırsat tanımak için vatandaşların eğitimine de odaklanarak kamu hizmetlerinin sunumunu geliştirmek adına inovatif yollar düşünmenizi bekliyorum. Bu komite aynı zamanda hepiniz için birbirinizle ve diğer belediyelerle, özel sektör ve diğer uluslararası kuruluşlarla ağınızı güçlendirmeniz, ayrıca Komite’nin faaliyetlerini geliştirmeniz ve bunları uluslararası seviyede sunabilmeniz için birlikte çalışma anlamında bir fırsattır. ”UCLG DİJİTAL VE BİLGİ TEMELLİ KENTLER KOMİTESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başkanlığı yürütülen UCLG-MEWA İspanya’nın Bilbao kenti tarafından başkanlığı yürütülen UCLG Dijital ve Bilgi Temelli Kentler Komitesi katılımcılara Dünya Teşkilatı’nın Komitesi’nin çalışmalarını tanıtmak adına bir video mesajı hazırlayarak UCLG-MEWA ile paylaştı. Bilbao adına Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve İstihdam için Belediye Meclis Üyesi Xabier Ochandiano, akıllı yönetişim ve akıllı ekonomi, Uraia Platformu (BM-Habitat ile ortak), ve yönetimin modernleştirilmesi üzerine Brezilya’da gerçekleştirilecek bir seminer de dahil olmak üzere komitenin son projelerini sundu.

Xabier Ochandiano ayrıca UCLG ile UCLG-MEWA arasındaki işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne komite ile ilgili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sunarken UCLG-MEWA üyelerini de köprüler kurma ve faaliyetlerimiz arasında sinerjiler bulmaya davet etti.FAALİYET PROGRAMI

Komite üyeleri ve diğer ilgili belediyeler faaliyet programına değerli katkılar sundular.
- Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Yaşar İNCİKLİ, komite faaliyetlerini takip etmeye olanak sağlamak adına belediyenin internet sitesinde Akıllı Şehirler Komitesi için bir sayfa oluşturmayı önerdi. Bu sayfa üyelerin yeni projeler önerebilecekleri ve akıllı şehirler konusunda bilgi alışverişi yapabilecekleri bir platform olacaktır.
- Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ömer Faruk ÇELEBİ aşağıdaki önerileri sunmuştur:

  • Her bir şehrin mevcut durumunun ortaya konulması amacıyla UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite üyelerine sunulacak bir değerlendirme anketinin hazırlanması. Bu süreç MEWA Bölgesi’nde en iyi akıllı şehirlerin belirlenmesini sağlayacaktır. Anket altı AB Akıllı Şehir unsurunu içerecektir. Bu unsurlar Akıllı Ekonomi, Akıllı Mobilite, Akıllı Çevre, Akıllı İnsan, Akıllı Yaşam ve Akıllı Yönetişimdir.
  • Komite üyelerine bir haftalık eğitimler vermek ve yukarıda bahsedilen akıllı şehir unsurları gibi konularda uzmanlık seviyesine ulaşma amacıyla UCLG-MEWA “Akıllı Şehir Akademisi” geliştirebilir. Eğitimlerin sonunda üyeler katılım sertifikası alırlar.
  • Rotterdam, Bilbao ya da Bordeaux gibi etkin akıllı şehirlerde bir haftalık çalıştaylar düzenlemek.
  • Akıllı şehir önceliklerine göre şehirleri gruplandırmak. Konu/sektöre göre (akıllı sağlık, akıllı enerji vs) kümeleme yapmak, bu gruplar belli sayıda kenti içerir ve ortak projeler, ortak markalar ve ortak satın almalar geliştirebilir.

- Büyükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Abdülhamit PEHLİVAN da bazı önerilerde bulundu, bunlar:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki belediyelerle toplantının gündemini görüşmek amacıyla her iki ayda bir küçük çapta toplantı düzenlemek;
Skype vasıtasıyla interaktif toplantılar düzenlemek;